نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول

نام پروژه ::نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول
حجم فايل ::33.7 کيلو بايت
دسته بندي:: رشته علوم تربيتي و آموزش ابتدايي
فرمت :Word
صفحات ::29

قيمت : رایگان

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات :
1- تغییرات ساختاری در آموزش عالی
1-1-    تقاضا برای آموزش عالی
1-2-    زنانه شدن کلاسهای دانشگاهی
1-3-    توده ای شدن آموزش عالی
1-4-    تغییر محصولات دانشگاهها و کاربردی ترشدن آنها
1-5-    تغییر و تنوع در منابع مالی دانشگاهها
1-6-    منطقه ای و محلی شدن تولیدات دانشگاهها
2-    سیستم ابداعات ملی و نقش دانشگاهها در تولید و گسترش آن
3-    تشکیل سرمایه انسانی و نقش محوری دانشگاهها در رشد وتوسعه
3-1-    تولید سرمایه انسانی بالاتر و بیشتر
3-2-    آموزش و تربیت مادام العمر
3-3-    اخذ گواهینامه ها و درجات کیفی بین المللی
4-    دانشگاهها، یکپارچگی جهانی و دموکراسی
5-    تغییر چشم انداز دانشگاهها و تغییر در شکل و محتوا
6-    چالشهای فراروی آموزش عالی در قرن بیست و یکم
6-1-    کنترل کیفیت
6-2-    عدالت آموزشی و توزیع فرصتهای ارتقا
6-3-    انقلاب مدیریتی
6-4-    انقلاب اطلاعاتی
6-5-    آموزش عالی و نظام پرداختها
6-6-    دانشگاهها و بیکاری
6-7-    دانشگاهها و کلید طلایی بازار کار
7-    جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
8-    یادداشتهای متن
9-    منابع و مآخذ