نمونه سوال پیام نور رشته حقوق

مجموعه نمونه سوال پیام نور رشته حقوق با جواب نیمسال اول ۱۳۹۴  به صورت یکجا(کارشناسی)

به صورت طبقه بندی شده و منظم- مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) و بدون آرم وتبلیغات می باشد.

۹۹ فایل

حجم:۸٫۳۲ مگابایت

قیمت :۱۹۰۰ تومان

دانلود بلافاصله بعد از خرید و ارسال به ایمیل شما

2300 تومان – خرید

تمام نمونه سوالات رشته حقوق که در پایین می بینید در فایل موجود می باشد

مبانی علم اقتصاد ۱۲۲۱۰۳۷٫pdf

مالیه عمومی  ۱۲۲۱۰۳۸٫pdf

حقوق بازرگانی  ۱۲۲۳۰۱۹٫pdf

مقدمه علم حقوق  ۱۲۲۳۰۲۰٫pdf

متون فقه ۲  ۱۲۲۰۲۸۹٫pdf

اصول فقه       ۱۲۲۰۲۹۰٫pdf

قواعد فقه ۱   ۱۲۲۰۲۹۳٫pdf

قواعد فقه ۲  ۱۲۲۰۲۹۵٫pdf

حقوق جزای عمومی ۱  ۱۲۲۳۰۲۱٫pdf

حقوق اساسی ۱  ۱۲۲۳۰۲۲٫pdf

حقوق مدنی ۱ – اشخاص و حمایت ازمحجورین     ۱۲۲۳۰۲۳٫pdf 

حقوق جزای عمومی ۲  ۱۲۲۳۰۲۴٫pdf

آیین دادرسی مدنی ۱      ۱۲۲۳۰۲۶٫pdf

حقوق مدنی ۲ – اموال و مالکیت      ۱۲۲۳۰۲۷٫pdf

حقوق جزای عمومی ۳  ۱۲۲۳۰۲۸٫pdf

حقوق تجارت ۱ – اشخاص  ۱۲۲۳۰۲۹٫pdf

حقوق اساسی ۲  ۱۲۲۳۰۳۰٫pdf

حقوق اداری ۱۲۲۳۰۳۱٫pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها  ۱۲۲۳۰۳۲٫pdf

جرم شناسی      ۱۲۲۳۰۳۳٫pdf

حقوق جزای اختصاصی ۱   ۱۲۲۳۰۳۴٫pdf

حقوق اداری ۱۲۲۳۰۳۵٫pdf

حقوق جزای اختصاصی ۲  ۱۲۲۳۰۳۶٫pdf

حقوق بین الملل عمومی ۲  ۱۲۲۳۰۳۷٫pdf

کیفر شناسی  ۱۲۲۳۰۳۸٫pdf

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها      ۱۲۲۳۰۳۹٫pdf

حقوق تجارت ۱۲۲۳۰۴۰٫pdf

آیین دادرسی مدنی ۲  ۱۲۲۳۰۴۲٫pdf

آیین دادرسی کیفری ۱ ۱۲۲۳۰۴۳٫pdf

حقوق بین الملل خصوص ۱  ۱۲۲۳۰۴۴٫pdf

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف     ۱۲۲۳۰۴۷٫pdf

پزشکی قانونی       ۱۲۲۳۰۴۸٫pdf
متون حقوقی ۱ – زبان خارجی ۱۲۱۲۱۷۷٫pdf

متون حقوقی ۲ – زبان خارجی تخصصی   ۱۲۱۲۱۷۸٫pdf

اصول فقه ۳ – تجمیع ۱۲۲۰۲۳۰٫pdf

اصول فقه ۱  ۱۲۲۰۲۸۷٫pdf

متون فقه ۱  ۱۲۲۰۲۸۸٫pdf

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب      ۱۲۲۳۰۵۴٫pdf

حقوق سازمانهای بین الملل      ۱۲۲۳۰۵۵٫pdf

حقوق تجارت ۳  ۱۲۲۳۰۵۶٫pdf

رویه قضایی  ۱۲۲۳۰۵۷٫pdf

حقوق مدنی ۸ شفعه وصیت وارث      ۱۲۲۳۰۵۹٫pdf

ادله اثبات دعوی  ۱۲۲۳۰۶۰٫pdf

حقوق تجارت ۴  ۱۲۲۳۰۶۱٫pdf

حقوق تطبیقی     ۱۲۲۳۰۶۲٫pdf

حقوق بیمه  ۱۲۲۳۰۶۳٫pdf

حقوق بشر در اسلام  ۱۲۲۳۱۸۶٫pdf

جامعه شناسی عمومی ۱۲۲۷۰۰۱-۱۲۲۰۵۴۲-۱۲۲۲۰۷۳-
۱۲۲۲۰۶۷-۱۲۲۲۰۷۸-۱۲۲۷۰۰۲-
۱۲۲۷۰۱۷٫pdf

 

دانلود بلافاصله بعد از خرید

2300 تومان – خرید