هواپیمای فوکر۱۰۰

نام پروژه ::هواپیمای فوکر۱۰۰هواپیمای فوکر100
حجم فایل ::۳۵٫۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مکانیک
فرمت :: Word
صفحات ::۱۴۰

قیمت : ۲۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2000 تومان – خرید

فهرست مطالب

فصل اول – تشریح و نحوه عملکرد
۱-۱ مقدمه.
۱-۲ مخازن..
۱-۲-۱  مخزن اصلی:
۱-۲-۲  مخزن مرکزی:
۱-۳ تهویه مخازن اصلی
۱-۳-۱ مقدمه.
۱-۴ سیستم تهویه مخزن مرکزی c
۱-۵ اطلاعات تعمیراتی مخازن و تهویه آنها.
فصل دوم –
۲-۱-۱ مقدمه.
فصل سوم – توضیحات و اطلاعات مربوط به تعمیر و نگهداری..
فصل چهارم – تشریح و نحوه عملکرد
۳ ( هشدار دهنده ها )
فصل پنجم – اطلاعات تعمیر و نگهداری
فصل ششم – تشریح و نحوه عملکرد
فصل هفتم – تشریح و نحوه عملکرد
۷-۱ معرفی.
۷-۵-۱ کمیت..
فصل هشتم – تشریح و نحوه عملکرد

چکیده
هواپیمای فوکر۱۰۰ دارای سه مخزن می باشد: دو مخزن اصلی و یک مخزن مرکزی .
سوختگیری هواپیمای فوکر۱۰۰در حالت عادی به صورت اتوماتیک انجام می گیرد .
اگر سیستم اتومات خراب شود می توان سوختگیری را به صورت دستی نیز انجام داد. این سیستم دارای نشان دهنده های دیجیتال و انالوگ می باشد.
هواپیمای فوکر۱۰۰ دارای دو سیستم مجزای ۱و۲ می باشد که هر کدام دارای مخازن جداگانه می باشد. سیستم اصلی هیدرولیک سیستم ۱ بوده که دارای مخزن بزرگتری نسبت به سیستم ۲ می باشد.
هر سیستم دارای دو عدد پمپ بوده که هر پمپ روی یک موتور قرار دارد.همچنین هر سیستم دارای یک پمپ الکتریکی می باشد که برای اهداف تعمیراتی و زمانی که موتورها خاموشند به کار می روند.
سیستم ۱ دارای مصرف کننده های اصلی و بیشتری می باشد.

۱ مقدمه
سیستم سوخت هواپیمای فوکر ۱۰۰, سوخت را برای سیستمهای زیر تأمین می کند.
۱- سیستم سوخت موتورها
۲- سیستم سوختAPU
ظرفیت نهایی سیستم سوخت این هواپیما kg 10250 (معادل Lbs  ۲۲۶۱۱) می باشد.
این هواپیما دارای سه مخزن اصلی سوخت می باشد که عبارتند از:
۱٫    مخزن اصلی چپ واقع در بال چپ (left integral type maintank) و ظرفیت آن برابر kg3877 معادل Lbs8536 می باشد.
۲٫    مخزن اصلی راست واقع در بال راست (right integral type main tank) و ظرفیت ان شبیه مخزن چپ می باشد.
۳٫    مخزن مرکزی واقع در بال مرکزی می باشد (center-wing tank (CWT) که از نوع bladder type بوده و ظرفیت آن برابر kg2512 معادل lbs5538 می باشد.
در این هواپیما همیشه أوّل مخزنهای چپ و راست استفاده می گردد و فقط در شرایطی که مقدار سوخت مورد نیاز بیش از ظرفیت مخزنهای چپ و راست باشد مخزن مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد . همچنین به دلایل رعایت مبانی سازه ای هواپیما ابتدا مخزن مرکزی ،در زمان operation موتورها استفاده می گردد و بعد از خالی شدن مخزن مرکزی، مخزن های چپ و راست مورد استفاده قرار می گیرد.
اجزای دیگر سیستم سوخت عبارتند از:
۱٫    سیستم کنترل و نشان دهنده مقدار سوخت (FQICS). Fuel quantity indication and control system
۲٫    سیستم تأمین سوخت چپ که سوخت موتور چپ و APU را از مخزن چپ تأمین می کند.
۳٫    سیستم تأمین سوخت راست که سوخت موتور راست را از مخزن راست تأمین می کند.
۴٫    CWT transfer system که سوخت را از مخزن مرکزی به دو مخزن چپ و راست منتقل می کند.
۵٫    cross feed system (که امکان انتقال سوخت از دو مخزن چپ و راست را به دو موتور فراهم می سازد)
۶٫    single point pressure fueling system (تنها آداپتور سوختگیری با فشار)
۷٫    سیستم بالانس سوخت که به صورت optional در برخی هواپیماهای فوکر ۱۰۰ وجود دارد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

2000 تومان – خرید