وضعیت عمومی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

وضعیت عمومی بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

استان لرستان با داشتن ۷۷۹۹۵۰ هکتار اراضی کشاورزی ۹۱/۴ درصد اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده که از این نظر هفتمین استان کشور است که ۱۹۷۰۰۰ هکتار آن به محصولات آبی و ۶۳۰۰۰۰ هکتار به محصولات دیم اختصاص دارد. سطح زیر کشت محصولات باغی استان ۳۰۶۵۷ هکتار می‌باشد که از این مقدار۴/۱۹۱۹ هکتار به میوه‌های دانه‌دار، ۳/۳۳۳۱ هکتار به میوه‌های هسته‌دار، ۹/۳۸۰۷ به میوه‌های دانه‌ریز، ۵/۱۲۷۰۷ هکتار به میوه‌های خشک، ۸/۴۳۱۶ هکتار به میوه‌های گرمسیری و نیمه‌ گرمسیری اختصاص یافته و میزان تولید محصولات باغی در استان لرستان ۱۱۰۰۰۰ تن می‌باشد.

مساحت اراضی جنگلی استان حدود ۸۸۲۶۲۶ هکتار بوده که عمدتاً از گونه‌های بلوط، بنه، زالزالک و گلابی وحشی تشکیل شده‌است که از این مقدار ۱۸۵۸۵۰ هکتار جنگل انبوه، ۵۴۸۷۰۰ هکتار جنگل نیمه انبوه و ۱۵۱۲۰۰ هکتار جنگلهای تنک و پراکنده می‌باشند. مساحت اراضی مرتعی استان حدود ۱۹۳۳۰۰۰ هکتاراست که ۷۵۲۵۰۰ هکتار مراتع قشلاقی، ۶۴۳۰۰ هکتار مراتع ییلاقی و ۵۳۷۵۰۰ هکتار مراتع میانبند را شامل می‌شود.

با توجه به اینکه تعداد بهره‌برداران زراعت در استان حدود ۱۰۸۰۰۰ نفر است سرانه مالکیت اراضی زراعی بهره برداران حدود ۳/۶ هکتار می‌باشد که از این حدود ۸/۴ هکتار دیم و ۵/۱ هکتار آبی است.

نسبت اراضی آبی به دیم در کشور ۴۲ درصد و در استان حدود ۲۷ درصد است که این امر خود بیانگر وابستگی شدیدتر زراعت استان به کشت دیم است.کشاورزی استان از نظر کمیت و کیفیت مکانیزاسیون نیز مناسب نبوده به نحوی که قوه اسب بخار در هکتار حدود ۵/۰ است. این میزان در دیم زارها بمراتب کمتر می باشد. این در حالی است که از تراکتورهای موجود استان (۹۵۶۳ دستگاه تراکتور موجود) ۵۴۷۳ دستگاه عمر بیشتر از ۱۳ سال دارند که خود حاکی ازضرورت توجه بیشتر به تأمین نیروی محرکه مورد نیاز استان تا نیل به یک اسب بخار در هکتار می باشد. از طرفی تعداد کمباین‌های موجود در استان ۱۳۴ دستگاه است که معادل ۲۰% نیاز استان(۶۷۰ دستگاه کمباین) است.

استان لرستان از نظر بارندگی، خاک‌های حاصلخیز، دشت‌های مناسب، فراوانی آبهای سطحی و زیر زمینی و توزیع آب و هوائی موقعیت ویژه‌ای داشته و یکی از قطب‌های مهم تولیدات(زراعی، باغی و دامی) کشور به شمار می‌رود. اما به دلایلی مانند خروج آب‌های استان، نسبت‌ بالای اراضی دیم و عملکرد پایین آنها، نظام بهره برداری نامطلوب، دامپروری سنتی و ضعف آگاهی ها و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش کشاورزی، متأسفانه کشاورزی استان از بهره‌وری مناسبی نسبت به امکانات موجود برخوردار نیست.

 

 

 

خلاصه اطلاعات و آمار برخی از شاخصهای کشاورزی استان لرستان

شاخصتوضیحات
اقلیم۳ منطقه عمومی گرمسیر، معتدل و سردسیر
مساحت کل اراضی زراعی و باغی۸۰۰۴۸۷ هکتار
مساحت اراضی کشاورزی دیم ( باغات و زراعت )۶۰۰۰۰۰ هکتار
مساحت اراضی کشاورزی آبی( باغات و زراعت )۲۰۰۰۰۰ هکتار
تنوع محصولات زراعی۱۸ نوع
تعداد بهره برداران زراعی و باغی۱۳۴۸۰۰ نفر
سرانه زمین برای هر بهره بردار در استان۹/۵ هکتار
متوسط عملکرد دیم زارها۹۸۵ کیلوگرم در هکتار
متوسط عملکرد در اراضی آبی۶۹۳۲ کیلوگرم در هکتار
نسبت درآمد آبی به دیمسه به یک
میزان تولید دیم به ازای هر متر مکعب بارش۲۳۷گرم
میزان تولید آبی به ازای هر متر مکعب آبیاری۷۰۰ گرم
تعداد شاغلین بخش باغبانی۲۳۴۰۰ نفر
سهم تولیدات زراعی۹۳درصد
سهم تولیدات باغی۷ درصد
سهم درآمد باغبانی از درآمد بهره برداران۱۴ درصد
سهم درآمد زراعی از درآمد بهره برداران۸۶ درصد
ضریب مکانیزاسیون۶۱/۰ اسب بخار
جمعیت دامی۶۹۳۲۰۹۷ واحد دامی
سرانه مصرف تولیدات دامی۱۱/۱۲۵ کیلوگرم
تولیدسالانه شیر۳۱۰۶۹۰ تن