پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۶۱

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۶۱
ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی
حجم فایل :: ۱۲۲ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حساباری
پاورپوینت فرمت :: powerpoint
تعداد اسلاید ::۲۵
قیمت : رایگان

بخشی از پاورپوینت:

مقدمه
طبق بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی، حسابرس مستقل باید از فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی واحد مورد رسیدگی شناخت داشته باشد و مربوط بودن آن به کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد.
اگر کار حسابرس داخلی به اهداف حسابرسی صورتهای مالی مربوط باشد، حسابرس مستقل ممکن است تصمیم بگیرد بخش مشخصی از کار انجام شده توسط حسابرس داخلی را به منظور افزایش کارایی حسابرسی مورد استفاده قرار دهد.
پیش از استفاده از کار واحد حسابرسی داخلی ، حسابرس مستقل باید واحد حسابرسی داخلی را ارزیابی و روشهای حسابرسی را نسبت به کار انجام شده توسط حسابرس داخلی اعمال کند.
بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی بر این نکته تاکید دارد که حتی در صورت استفاده از کار حسابرس داخلی برای تعدیل ماهیت ، زمان بندی اجرا ، یا حدود روشهای حسابرسی مستقل، مسئولیت اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، تنها به عهده حسابرس مستقل است.

مفاد این بخش برای مواردی که حسابرس داخلی به حسابرس مستقل در اجرای روشهای حسابرسی مستقل کمک می کند ، کاربرد ندارد.
در چنین شرایطی، راهنماییهای مربوط به سرپرستی ، به شرح مندرج در بخش ۲۲ استانداردهای حسابرسی، با عنوان ”کنترل کیفیت کار حسابرسی“ کاربرد دارد.
به همین ترتیب ، مفاد این بخش در مورد کارکنان واحد مورد رسیدگی که تنها عنوان حسابرس داخلی را دارند، اما عملاً کار حسابرسی داخلی انجام نمی دهند، نیز کاربرد ندارد.
برای مثال ،کارکنان واحد مورد رسیدگی که محاسبات صورتحسابها را کنترل می کنند ، ممکن است حسابرسان داخلی نامیده شوند ، اما چون عملیات حسابرسی داخلی را انجام نمی دهند ، مفاد بخش ۶۱ در مورد آنها کاربرد ندارد.

برای خرید و دانلود آنلاین روی اسم زیر کلیک کنید.

[download id=”19″]