پاورپوینت کانسبت در معماری

عنوان پروژه : رشته معماری :: کا نسبت در معماریکانسبت

نام درس:انسان ، طبیعت ، معماری

فرمت : powerpoint

تعداد اسلاید: ۴۸

حجم فایل : ۲۲٫۴۳  کیلوبایت

قابل دانلود بعد از خرید

قیمت :۴۹۰۰ تومان

کانسبت

با تعریف ساده می توان گفت کانسپت ها ایده هایی (Ideas) هستند. که عناصرگوناگونی را دریک جاگرد هم می آورند.این عناصرگوناگون،درمتن این نوشتار:تفکرات،تصورات ومشاهدات هستند.درمعماری کانسپت،مسیری است که طی آن نیازهای فیزیکی ، شرایط محیطی وباورها به هم می پیوندند و به این ترتیب کانسپت ها بخش مهمی ازروند طراحی معماری  را شکل  می دهند.

درقرن نوزدهم میلادی درمدرسه نورآرفرانسه روش آموزش متفاوتی شکل گرفت که اسکیس (esquisse) وطرح خام(parti)ازفرآورده های مفهومی وگرافیکی آن هستنددر این روش دانشجویان بایدتوانایی ارائه مفهومی(Conceptual)خودرابه سطوح بالا ارتقاءمی دادند.ازآنهاخواسته می شدتاابتداکانسپت وطرح اولیه رادرچندساعت ابتدایی کاربردی پروژه رامشخص کنندوتاانتهابه این طرح translation) بهره گرفت. به عقیده بارنز کانسپت یک پروژه بایدحتی با یک طراحی ساده روی یک دستمال  کاغذی هم قابل بیان و ارائه باشد.به شکلی که این دیاگرام اولیه به وضوح شفافیت ساختمان تمام شده روی همان دستمال کاغذی مشاهده کرد.به گفته اویک بنا می باید دارای طرحی قوی ومعمارانه نه مجسمه  شکل یا نقاشی وار باشدطرحی که مرتبط بافعالیت درون ساختمان باشد.هروقتی ازیک معمارسوال می شود که روی  چگونه ساختمانی کار می کنی؟او باید بتواند به سرعت  طرحی ذهنی یادیاگرامی از ایده معمارانه خودارائه کند.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید

4900 تومان – اضافه و پرداخت