پاورپوینت نظریه زبانها و ماشینها

عنوان پاورپوینت  :::نظریه زبانها و ماشینها

رشته مهندسی کامپیوتر

فرمت : powerpoint

تعداد اسلاید:۲۲۵

حجم فایل : ۱٫۵۱۹ کیلو بایت

قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

فهرست مطالب پاورپوینت
جایگاه درس در رشته کامپیوتر
فصل اول:ریاضیات مقدماتی
اهداف رفتاری
نمادگذاری
۱-۲ توابع
۱-۳ نظریه مجموعه ها
۱-۴ استقراء ریاضی
۱-۵ قضایا و پیش قضایا
۱-۶ گراف ها
فصل دوم: زبان ها
۲-۱ رشته ها و زبانها
۲-۲ مشخصات متناهی زبانها
۲-۳ عبارات و مجموعه های با قاعده
فصل سوم
۳-۱ گرامرها و زبانهای مستقل از متن
۳-۲مثالهایی از گرامرها و زبان ها
۳-۳گرامرهای باقاعده
۳-۴مروری بر گرامرها و زبان ها
فصل چهارم: مقدمه ای بر پارسر ها
۴-۱ اشتقاقهای چپ و ابهام
۴-۲ گراف یک گرامر
۴-۳ پارسر بالا به پایین سطحی
۴-۵ تجزیه پایین به بالا
۴-۶ پارسر پایین به بالای عمقی
فصل پنجم   فرم های نرمال
۵-۱ حذف قوانین لامبداء
۵-۲ حذف قوانین زنجیره ای
۵-۳ عناصر غیر مفید
۵-۴ فرم نرمال چامسکی
۵-۵ حذف بازگشت چپ مستقیم
فصل ششم: آتاماتای متناهی
۶-۲ آتاماتای متناهی قطعی(Finite-State Machine)
۶-۳ دیاگرامهای حالت و مثالها
۶-۴ آتاماتای متناهی غیر قطعی
۶-۵ گذرهای لامبدا
۶-۶ حذف غیر قطعیت
فصل هفتم زبانها و مجموعه های با قاعده
۷-۱ آتاماتای متناهی و مجموعه های با قاعده
۷-۲ گراف عبارات
۷-۳ گرامرهای باقاعده و آتاماتای متناهی
۷-۴ ویژگیهای همبستگی زبانهای باقاعده
فصل هشتم:آتاماتای Pushdown
۸-۱ آتاماتای pushdown
۸-۲ انواع PD
A8-3 آتاماتای pushdown و زبانهای مستقل از متن
۸-۴ پیش قضیه فشار برای زبانهای مستقل از متن
۸-۵ خصوصیات همبستگی زبانهای مستقل از متن
۸-۶ آتاماتای دو پشته ای
فصل نهم :ماشینهای تورینگ
۹-۱ ماشین تورینگ استاندارد
۹-۲ ماشین تورینگ به عنوان پذیرنده زبان
۹-۳ انواع پذیرش در ماشینهای تورینگ
۹-۴ ماشینهای چند شیاره
فصل دهم :طبقه بندی چامسکی
۱۰-۱ گرامرهای بدون محدودیت
۱۰-۲ گرامرهای وابسته به متن
۱۰-۳ آتاماتای خطی محدود
۱۰-۴ طبقه بندی چامسکی

منبع اصلی:
Languages & machines
Written By: Thomas A.Sudkamp

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید

2900 تومان – پرداخت و دریافت فایل