پایان نامه انبارداری

نام پایان نامه  ::انبارداری

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی رشته مدیریت
حجم فایل ::۶۱۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حسابداری و مدیریت
فرمت :: Word
صفحات ::۸۰

قیمت :۹۹۰۰۰تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

9900 تومان – خرید و دریافت فایل

فهرست مطالب

فصل اول:
انبارداری
۱-۱-مفهوم انبارداری    ۲
۱-۲-دلایل نگهداری موجودیها و انبار کردن آنها:    ۲
۱-۳-قابلیت ها و مهارت های انباردار:    ۲
۱-۴-وظایف عمومی مدیریت انبار     ۳
۱-۵-اهداف برنامه‌ریزی مدیریت انبار:    ۳
۱-۶-تعریف انبار و کالا:    ۴
۱-۷- انبارداری و انبارش کالا    ۴
۱-۸-عوامل موثر در چیدمان و انبارش کالا در انبار:    ۶
۱-۹- عوامل موثر در انتخاب بهترین اندازه انبار:    ۷
۱-۱۰- انبار از لحاظ فرم ساختمانی:    ۷
۱-۱۱- انواع انبار براساس نوع انبارش:    ۷
۱-۱۲- انواع سند های اصلی انبار:    ۸
۱-۱۳- نمونه روش انبارداری و مدیریت انبار    ۹
۱-۱۴-فرآینده های لازم برای دریافت یا ارسال (ورود و خروج) کالا از به انبار می پردازیم:    ۱۰
۱-۱۵- رسید و حواله های انبار:    ۱۲
۱-۱۶-خروجی کالا از انبار جهت واحدهای مربوطه و درخواست کالا از انبار:    ۱۳
۱-۱۷-اسناد انتقال بین انبارها:    ۱۴
۱-۱۸- ورود کالا به کارخانه:    ۱۴
۱-۱۹- خروج کالا از کارخانه:    ۱۵
۱-۲۰- خروج ضایعات از کارخانه:    انبارداری۱۵
۱-۲۱- ورود کالای امانی خارج شده به کارخانه:    ۱۵
۱-۲۲- خروج محصول از کارخانه جهت فروش:    ۱۵
۱-۲۳- برگشت محصول به کارخانه از فروش:    ۱۶
۱-۲۴- عملیات پایان سال مالی :    ۱۸
۱-۲۵- نگهداری و انبارش کالا در انبار:    ۱۹
۱-۲۶- خرید دارائی ثابت:    ۱۹
۱-۲۷- فرایند تحویل دارائی ثابت از انبار به واحد:    ۱۹
۱-۲۸- فرایند برگشت دارائی ثابت از واحد به جمع داری اموال:    ۲۰
۱-۲۹- فرایند تعمیرات یا اصلاح دارائی ثابت:    ۲۰
۱-۳۰- فرایند خروج موقت دارائی ثابت و بازگشت آن:    ۲۰
۱-۳۱-برخی مباحث مدیریت انبار    ۲۱
۱-۳۱-۱- نام گذاری کالا:    ۲۱
۱-۳۱-۲-کد گذاری کالا:    ۲۱
۱-۳۱-۳- اهداف کد گذاری:    ۲۱
۱-۳۲- مراحل طبقه بندی وکدگذاری موجودی های کالا در انبار:    ۲۲
۱-۳۳- برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:    ۲۳
۱-۳۴- انواع روش های کدگذاری کالا:    ۲۳
۱-۳۵- روش کدینگ ویژه:    ۲۴
۱-۳۶- روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code):    ۲۵
۱-۳۷- تعریف تامین کنندگان یا اشخاص، شرکت های طرف قرارداد:    ۲۵
۱-۳۸-برخی از حیطه کاری تأمین کنندگان    ۲۶
۱-۳۹- تعریف مراکز هزینه:    ۲۶
۱-۴۰-تعریف مراکز تولیدی:    ۲۷
۱-۴۱-تعریف دسته واحدهای شمارش:    ۲۷
۱-۴۲- کارتکس کالا:    ۲۷
۱-۴۳- مدیریت انبار با تجزیه و تحلیل نمودار ABC:    ۲۷
۱-۴۴-حجم سرمایه درگیر موجودی هر محصول = تقاضای سالیانه محصول * ارزش هر واحد محصول    ۲۷
۱-۴۵-گردش فیزیکی اقلام انبار    ۲۹
۱-۴۶- شرایط نگهداری، انبارش محیطی اقلام در انبار:    ۳۰
۱-۴۷- نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار:    ۳۱
۱-۴۸-نقشه جانمایی     ۳۲
۱-۴۹- اقلام راکد:    ۳۳
۱-۵۰-کنترل و مدیریت محصول کالا اقلام نامنطبق:    ۳۴
۱-۵۱- پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی:    ۳۵
۱-۵۲- راهکارهای کاهش هزینه های تامین (سفارش) و نگهداری کالا:    ۳۵
۱-۵۳-امکان ردیابی اسناد:    ۳۶
۱-۵۴- بارانداز     ۳۶
۱-۵۵- راهروهای (Aisles) دسترسی:    ۳۷
۱-۵۶- جابجایی مواد    ۳۸
۱-۵۷- تهویه     ۳۸
۱-۵۸- نظم در ثبت اسناد و بایگانی:    ۳۹
۱-۵۹-استانداردسازی:    ۳۹
۱-۶۰- مباحث کنترل موجودی    ۳۹
۱-۶۰-۱- کنترل موجودی:    ۳۹
۱-۶۰-۲- هدف از کنترل موجودی:    ۳۹
۱-۶۱- درستی و صحت موجودی انبارها     ۴۰
۱-۶۲- روش های اجرای کنترل موجودی:    ۴۰
۱-۶۳- مدل های کنترل موجودی:    ۴۱
۱-۶۴- هزینه های سفارش کالا     ۴۱
۱-۶۵- هزینه نگهداری    ۴۲
۱-۶۶- تعریف لجستیک:    ۴۴
۱-۶۷- آماده سازی برای بارگیری یا تخلیه:    ۴۴
۱-۶۸- زمان انتظار برای آماده سازی و حمل:    ۴۵
۱-۶۹- هماهنگی های پیش از دریافت محموله در انبار:    ۴۵
۱-۷۰- تعداد و موقعیت مکانی انبارش انواع ظروف و پالت در انبار و سطح سازمان:    ۴۵
۱-۷۱- نقشه مسیرهای لجستیکی در سطح سازمان:    ۴۶
۱-۷۲- مکان توقف تجهیزات حمل و جابجایی درون سازمانی:    ۴۶
۱-۷۳- نمودار جریان Flow Diagram برای دریافت کالا و ارسال کالا:    ۴۶
۱-۷۴-کنترل محموله های وارده به سازمان از طریق چک لیست دریافت:    ۴۷
۱-۷۵- کنترل محموله های صادره از سازمان از طریق چک لیست بارگیری و ارسال:    ۴۷
۱-۷۶- برنامه ریزی تعیین نوع حامل :    ۴۸
۱-۷۷-اولویت بندی در چیدمان سفارشات بر روی ماشین حمل کالا :    ۴۸
۱-۷۸- تحویل بموقع محموله در مقصد:    ۴۸
۱-۷۹- آماده سازی محموله های فروش:    ۴۸
۱-۸۰- هزینه های لجستیکی:    ۴۹
۱-۸۱- برآورد هزینه های لجستیکی:    ۴۹
۱-۸۲- هزینه های حمل و نقل درون سازمانی و رو به خارج:    ۵۰
۱-۸۳-هزینه های جابجایی و حمل درون سازمان:    ۵۰
۱-۸۴- برنامه ریزی ظرفیت در انبار:    ۵۰
۱-۸۵-قسمت ششم:ایمنی در انبارها    ۵۱
۱-۸۵-۱- نکاتی که برای احداث انبارها و انبارش کالاها باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:    ۵۱
۱-۸۶- تقسیم بندی انبارهای مسقف:    ۵۲
۱-۸۷-ویژگی های انبارهای خشک عبارتند از:    ۵۲
۱-۸۸- نوع خاموش کننده مورد استفاده جهت اقلام مختلف موجود در انبار:    ۵۲
۱-۸۹- محل نصب کپسول های آتش نشانی:    ۵۳
۱-۹۰- ماشین الات و ابزارهای مورد استفاده در انبار    ۵۳
۱-۹۰-۱-  ابزارهای اندازه گیری:    ۵۳
۱-۹۰-۲- موارد خطای دستگاه باسکول:    ۵۳
۱-۹۰-۳- حمل کالا توسط جرثقیل:    ۵۴
۱-۹۱-حمل کالا توسط لیفتراک:    ۵۵
۱-۹۲-انواع ماشین های حمل در انبار های مکانیزه AS/RS :    ۵۵
۱-۹۳- ویژگی های سیستم نرم افزاری انبار    ۵۶
۱-۹۳-۱- عملیات و گزارش های سیستم انبار:    ۵۶
۱-۹۴- امنیت و حدود دسترسی:    ۵۷
۱-۹۵-ارتباط سیستم انبار با سایر سیستم ها:    ۵۷
۱-۹۶- برخی از فناوری های مورد استفاده در انبار    ۵۸
۱-۹۶-۱- استفاده از فناوری بارکد در انبار:    ۵۸
۱-۹۷- بخشی از مزایا و امکانات استفاده از سیستم بارکد:    ۵۹
۱-۹۸- بارکد و دستگاه بارکد خوان:    ۶۰
۱-۲۰۰- انواع تگ یا برچسب:    ۶۲
۱-۲۰۰-۱-برد خواندن برچسبها:    ۶۲
۱-۲۰۱- معایب و موانع RFID:    ۶۲
۱-۲۰۲- مقایسه برچسب های بارکد و تگ های :RFID    ۶۳
۱-۲۰۳- انبارهای S R (STORAGE & RETRIVAL):    ۶۴
۱-۲۰۴- انبارهای ( AS RS (Automated Storage & Retrival System:    ۶۴
۱-۲۰۵- نمونه روش اجرایی فرآیند خرید کالا یا خدمات    ۶۵
۱-۲۰۵-۱- فرآیند خرید کالا:    ۶۵
۱-۲۰۵-۲- فرآیند اطلاع رسانی از محموله های در حال ورود به سازمان:    ۶۶
۱-۲۰۵-۳-عملکرد تحویل به موقع تامین کننده:    ۶۶
۱-۲۰۵-۴-فرآیند خرید خدمت:    ۶۶
۱-۲۰۶- تنخواه گردانی خریدکالا یا خرید خدمت:    ۶۷
۱-۲۰۷- برخی مباحث مدیریت خرید و تدارکات    ۶۷
۱-۲۰۷-۱- واحد خرید و تدارکات وظایف زیر را بر عهده دارد:    ۶۷
۱-۲۰۷-۲- انتخاب تامین کنندگان:    ۶۸
۱-۲۰۸- پایش عملکرد تامین کنندگان:    ۶۸
۱-۲۰۹- دسته بندی سفارشات خرید بر اساس نوع خرید:    ۶۹
۱-۲۱۰- تقسیم بندی نوع خرید بر اساس اهمیت مواد:    ۶۹
فصل دوم
انبارداری در اداره فنی و حرفه ای
۲-۱-انبارداری در اداره فنی و حرفه ای    ۷۱
فصل سوم
نقش و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه خود
اشتغالی و کارآفرینی
۳-۱-مقدمه:    ۷۴
۳-۲-اهداف آموزش های فنی و حرفه ای    ۷۴
۳-۳-آموزش متقاضیان تأسیس بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین(کارآفرینان)    ۷۵
۳-۴-ابعاد و ویژگی های آموزش کارآفرینی    ۷۶
۳-۵-بررسی تجربیات چند کشور آسیایی    ۷۷
۳-۶-نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی    ۷۷
منابع    ۸۰

-مفهوم انبارداری
انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصددند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروریست.
مباحث جزوه براساس چندین سال تجربه اینجانب در زمینه انبار و مدیریت انبار گردآوری شده است که برخی مباحث بنا به روش های علمی و تجربی استفاده شده در اکثر صنایع و شرکت های تولیدی در ایران و حاصل از اجراء می باشد در این جزوه سعی شده است به صورت چکیده و عملی اصول مدیریت انبارهای صنعتی بیان شود.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

9900 تومان – خرید و دریافت فایل