پایان نامه بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک

نام پروژه ::بررسی پایانی و روانی عملکرد نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی از دیدگاه کارشناسان ستاد گمرک
حجم فایل :: ۷۵۴ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :Word
صفحات ::۱۴۸
قیمت : ۹۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
۱-۱- بیان مسأله:    ۴
۲-۱- ضرورت تحقیق:    ۶
۳-۱- اهمیت تحقیق:    ۷
۴-۱- اهداف تحقیق:    ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی:    ۸
۲-۴-۱- سؤالات تحقیق:    ۹
۵-۱- فرضیات تحقیق:    ۹
۶-۱- واژگان تخصصی تحقیق:    ۱۰
۷-۱- متغیرهای تحقیق:    ۱۰
۱-۷-۱- متغیرهای مستقل:    ۱۰
۲-۷-۱- متغیرهای وابسته:    ۱۱
۳-۷-۱- متغیرهای تعدیل کننده:    ۱۱
۸-۱- محدودیتهای تحقیق:    ۱۱
۲-۹-۱- قلمرو زمانی:    ۱۲
۳-۹-۱- قلمرو مکانی:    ۱۲
۱۰-۱- روش تحقیق:    ۱۲
۱-۱۰-۱- روش گردآوری اطلاعات و داده ها:    ۱۲
۲-۱۰-۱- جامعه آماری:    ۱۲
۳-۱۰-۱- روش نمونه گیری:    ۱۲
۴-۱۰-۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    ۱۳
۱-۱-۲- تاریخچه گمرک:    ۱۳
۲-۱-۲- آشنایی با گمرک جمهوری اسلامی ایران:    ۱۸
ساختار اداری معاونت اداری    ۲۱
۲-۲- تحقیقات انجام شده در ایران و جهان:    ۲۴
۱-۲-۲- تحقیقات انجام شده در ایران:    ۲۴
۱-۱-۲-۲- موضوع:    ۲۴
نتیجه‌گیری:    ۲۸
۲-۱-۲-۲- موضوع:    ۲۹
۲-۳- اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمانها:    ۳۸
۳-۳- وظایف مدیریت منابع انسانی:    ۴۰
۱-۳-۳- اجزای نظام مدیریت نیروی انسانی:    ۴۱
۴-۳-۲- اهمیت و فوائد ارزشیابی عملکرد:    ۴۳
۴-۳-۲- مقاصد ارزشیابی عملکرد:    ۴۶
۵-۲- جایگاه ارزشیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی:    ۴۷
۶-۳-۲- تاریخچه ارزیابی عملکرد:    ۵۲
۷-۳-۲- تاریخچه ارزشیابی عملکرد در ایران:    ۵۴
۷-۳-۲- طبقه‌بندی نظام‌های  ارزشیابی عملکرد:    ۵۵
۸-۳-۲- بررسی عوامل مورد ارزشیابی:    ۵۹
۹-۳-۲- روشها و فنون ارزشیابی شایستگی کارکنان:    ۶۱
اندازه گیری تولید:    ۶۳
۲- میزان فروش:    ۶۳
۳- آمار پرسنلی:    ۶۴
۴- آزمونهای عملکرد:    ۶۵
۵- اندازه گیری عملکرد واحد های مختلف:    ۶۵
۳-۳-۹-۳-۲- مقایسه  زوجی:    ۷۴
۱۰-۳-۲- محدودیتهای ارزیابی:    ۹۰
۱۴-۴-۱۰-۳-۲- سوگیری تمایل شخصی یا عدم تمایل شخصی:    ۹۵
۱۶-۴-۱۰-۳-۲- خود شیرینی:    ۹۶
۱۲-۳-۲- ویژگیهای نظام ارزیابی اثر بخش:    ۱۰۴
۱۳-۳-۲- قابلیت اعتماد   Relibility:    ۱۰۸
۱۴-۳-۲- عوامل مؤثر در پایایی آزمون:    ۱۱۳
۱۵-۳-۲- اعتبار Validity :    ۱۱۵
۱۷-۳-۲- عوامل مؤثر بر روایی آزمونها:    ۱۲۱
۱۸-۳-۲- مدل تحقیق:    ۱۲۴
منابع فارسی:    ۱۴۵
منابع لاتین:    ۱۴۸


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

9000 تومان – ok