پایان نامه بررسی همبستگی بین نسبت قیمت به سود با ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های معدنی در بورس اوراق بهادار تهران

نام پایان نامه ::بررسی همبستگی بین نسبت قیمت به سود با ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های معدنی در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۸۴ تا ۸۸
حجم فایل ::۷۲۵ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته حسابداری
فرمت :: Word
صفحات ::۵۰

قیمت : ۹۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

این پایان نامه فعلا موجود نمی باشد لطفا تماس نگیرید

فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات
۱-۱- مقدمه:    ۲
۱-۲- بیان مسأله :    ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :    ۲
۱-۴- اهداف تحقیق    ۳
۱-۵- سوالات تحقیق :    ۳
۱-۶- متغیرهای تحقیق :    ۳
۱-۷- محدودیت های تحقیق :    ۳
واژه های کلیدی : ( فارسی و انگلیسی ):    ۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱- ادبیات یا پیشینه تحقیق :    ۵
۲-۲- رویکرد بنیادی:    ۶
۲-۳- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک:    ۹
۲-۴- رویکرد بنیادی:    ۱۱
۲-۵- رویکردهای قیمتگذاری ریسک غیر سیستماتیک    ۱۴
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- نوع تحقیق :    ۲۰
۳-۲- روش تحقیق :    ۲۰
فصل چهارم :  تجزیه وتحلیل اطلاعات
۴-۱- مقدمه:    ۲۲
۴-۲- تجزیه وتحللیل داده ها:    ۲۲
فصل پنجم: خلاصه ونتیجه گیری
۵-۱- خلاصه:    ۲۸
مقدمه:    ۲۸
۵-۲- ارائه چشم انداز استراتژیک:    ۲۹
۵-۲- ریسک تجاری و غیرتجاری    ۳۲
۵-۳- ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک    ۳۲
۵-۴- روش‌های اندازه‌گیری ریسک    ۳۳
۵-۵- تعاریف    ۳۴
۵-۶- مراحل اصلی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک    ۳۵
۵-۹- چطوری باید ریسک‌ها رو مدیریت کرد؟    ۳۷
۵-۱۰- تعریف ریسک و انواع آن    ۴۰
۵-۱۰-۱- کاهش ریسک    ۴۰
۵-۱۰-۲- ریسک نرخ بهره    ۴۱
۵-۱۰-۳- ریسک تورم    ۴۱
۵-۱۰-۴- ریسک کشور    ۴۲
۵-۱۰-۵- ریسک بازار    ۴۲
۵-۱۰-۶- تعریف ریسک و انواع آن    ۴۳
۵-۱۰-۷- کاهش ریسک    ۴۳
۵-۱۱- ریسک و بازده ٢    ۴۴
۵-۱۱-۱  ریسک نرخ بهره    ۴۴
۵-۱۱-۲-  ریسک تورم    ۴۴
۵-۱۱-۳-  ریسک کشور    ۴۵
۵-۱۲-  ریسک و بازده    ۴۵
۵-۱۲-۱ ریسک بازار    ۴۵
۵-۱۲-۲- بازده سرمایه گذاری:    ۴۶
۵-۱۲-۳ بازده کل :    ۴۶
۵-۱۲-۴-  بازده کل    ۴۷
۵-۱۳- ریسک و بازده ۴    ۴۷
۵-۱۳-  ریسک و بازده    ۴۸
۵-۱۴-  عوامل مؤثر در بازدهی ریسک و بازده    ۴۹
۵-۱۴-۱- ضریب همبستگی :    ۴۹
۵-۱۴-۲- رابطه ریسک و بازده :    ۴۹
ضمایم:    ۵۰

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

این پایان نامه فعلا موجود نمی باشد