پایان نامه معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (Excellence Model)

نام پایان نامه ::معرفی مدل سرآمدی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (Excellence Model )
حجم فایل :: کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مدیریت
فرمت :Word
صفحات ::۱۹۰
قیمت : ۸۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

8900 تومان – پرداخت و دریافت فایل

فهرست مطالب:
مقدمه     ۱
فصل اول: پیشینه تاریخی
تاریخچه مدلها     ۵
تکامل تدریجی مدلها     ۹
مزایای به کارگیری مدلها    ۱۲
مبانی جایزه ها    ۱۴
مدل ادوارد دمینگ    ۱۷
مدل مالکولم بالدریج    ۱۹
مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ((EFQM    ۲۱
ساختار و چارچوب معیارهای مدل سرآمدی EFQM    ۲۴
مقایسه سه مدل     ۲۵
مقایسه مدلهای تعالی سازمانی با ISO9000    ۲۷
مدل ملی     ۲۹
فصل دوم : مفاهیم بنیادین سرآمدی
تشریح مفاهیم بنیادین سرآمدی در مدل EFQM    ۳۳
معرفی مفاهیم    ۳۴
سطوح مختلف سرآمدی در مفاهیم بنیادین مدلEFQM    ۴۴
فصل سوم: معیارها و زیر معیارها
ساختار مدل EFQM    ۴۸
ارتباط میان مفاهیم بنیادین سرآمدی و مدل سرآمدی    ۸۶
فصل چهارم: خود ارزیابی
خودارزیابی در مدل EFQM     ۸۸
فرایند عمومی‌خود ارزیابی    ۸۹
رهیافتهای خود ارزیابی در مدل EFQM    ۹۲
رهیافت پرسشنامه     ۹۲
مزایای رهیافت پرسشنامه    ۹۲
معایب رهیافت پرسشنامه    ۹۳
رهیافت نمودار ماتریسی    ۹۳
مزایای رهیافت نمودار ماتریسی    ۹۵
معایب رهیافت نمودار ماتریسی    ۹۶
رهیافت کارگاه    ۹۶
ملاحظاتی در مورد مراحل خودارزیابی ( با استفاده از رهیافت کارگاه)
برای هر کدام از ۳۲ زیر معیار مدل EFQM    ۹۹
مزایای رهیافت کارگاه    ۹۹
معایب رهیافت کارگاه    ۱۰۰
رهیافت پروفرما    ۱۰۱
مزایای رهیافت پروفرما    ۱۰۲
معایب رهیافت پروفرما    ۱۰۳
رهیافت شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه    ۱۰۳
مزایای رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه    ۱۰۷
معایب رهیافت شبیه سازی فرایند اخذ جایزه    ۱۰۷
مقایسه بین رهیافتهای مختلف و انتخاب مناسب ترین رهیافتها    ۱۰۸
تعیین نقاط قوت و حوزه‌های نیازمند بهبود و نقش امتیاز دهی    ۱۱۱
خلاصه فرایند امتیازدهی     ۱۱۴
پیشنهادهایی برای انجام خود ارزیابی در سازمانهای ایرانی    ۱۱۶
فصل پنجم: سطوح سرآمدی
سطوح سرآمدی در مدل EFQM و فرایند دریافت جایزه    ۱۱۹
فصل ششم : ارکان
ساختار    ۱۲۴
شورای سیاستگذاری    ۱۲۵
کمیته راهبردی    ۱۲۷
کمیته علمی‌    ۱۳۱
کمیته داوری    ۱۳۳
مجری طرح    ۱۳۵
پیوستها
پیوست شماره ۱: نحوه امتیاز دهی در ارزیابی     ۱۳۸
پیوست شماره ۲: پرسشنامه خود ارزیابی برای مدل EFQM    ۱۴۱
پیوست شماره ۳: فرم شماره ۱ – درخواست گواهینامه    ۱۷۱
پیوست شماره ۴: فرم شماره ۲- درخواست تقدیرنامه    ۱۷۵
پیوست شماره ۵: فرم شماره ۳- درخواست تندیس    ۱۷۹
منابع و مأخذ    ۱۸۳


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

8900 تومان – پرداخت و دریافت فایل