پایان نامه کلاس بندی بهینه وتاثیر آن در ارتقاء پیشرفت دانش آموزان ابتدایی

نام پروژه ::کلاس بندی بهینه وتاثیر آن در ارتقاء پیشرفت دانش آموزان ابتداییمیکروتوربین
حجم فایل ::۲٫۹۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم تربیتی
فرمت :: Word&pdf
صفحات ::۵۲

قیمت :۲۳۰۰  تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2300 تومان – خرید

فهرست مطالب

مقدمه :
بچه با حرکات دست و پا کم کم مهارتها را یاد می گیرد و با مشاهده رفتار و حرکات اطرافیان , عادات و آداب آنها را جذب میکند و با رد یا قبول دنیایی که برای خود ساخته , آن را تجربه می کند . پس بیشتر از طریق آزمایش تا خطا , شادی تا غم , تجربه تا تلقین و گفتگو تا هدایت , مسائل را فرا می گیرد .
در نتیجه کودک بیشتر از طریق عشق ,از راه شکیبایی ,از طریق درک و فهم ,از راه احساس تعلق داشتن به دیگری ,از طریق عملی و از راه احساس موجودیت کردن ,مسائل را می آموزد .با گذشت هر روز از زنمدگی ,طفل اندکی از آنچه از دیگران می دانند ,می اندیشند و درک می کنند ,را فرا می گیرد .
اگر خوب دقت کنیم می بینیم بچه ها از نظر استعدادها یی که دارند با یکدیگر متفاوتند .دو کودک را نمی توان پیدا کرد که از همه لحاظ شبیه هم باشند .مثلاً اگر در کلاس درس سوالاتی از آنان شود هر کدام از این دانش آموزان به وسیله هوش و استعداد های ذاتی که دارند ,جوابهای گوناگونی را خواهند داد.
لذا روانشناسان و جامعه شناسان با کمک علم زیست شناسی ,پرونده تحصیلی را جهت هر یک از محصلین اتداع نموده اند که هر یک از این پرونده ها ,می توانند بیانگر خصوصیات و شایستگی های فرد فرد دانش آموزان باشد .
امروزه همه تلاش ها کنکا شها و تحقیقات به این جهت است که تمام نو نهالان برای تعلیم و تربیت بهتر و ترقی و تکامل باید از همه متمایز و شناخته شوند .
آگاهی از تفاوتهای فردی می تواند ما را در حل بسیاری از دشواریها یاری دهد ,وقتی قبول کردیم که انسانها از نظر تواناییهای ذاتی و اکتسابی تفاوت دارند ,در پی این نخواهیم بود که از همه ,رفتارهای یکسانی را انتظار داشته باشیم .

عنوان صفحه
– مقدمه ۲
فصل اول :
– مساله تحقیق ۴
– اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
– طرح تحقیق ۶
– سوالات تحقیق ۷
– فرضیه (های ) تحقیق ۸
– تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق ۹
فصل دوم :
پیشینه تحقیق ۱۰
تاریخچه تشکیل مدارس در ایران ۱۰
فصل سوم :
– روش تحقیق ۱۶
– جامعه آماری ۱۷
– نمونه آماری ۱۷
– حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۷
– ابزارهای تحقیق ۱۷
– روش تجزیه و تحلیل ۱۷

فصل چهارم :
– مقدمه ۳۴
– جداول

فصل پنجم :
– تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب ۴۰
– آزمون بینه و سیمون ۴۷
– محدودیت ها ۵۰
– پیشنهادات ۵۱
– منابع ۵۲

فهرست نمودار
عنوان صفحه
– نمودار ۱-۲ ۳۳
– نمودار ۴-۱-۲ ۳۳
– نمودار ۱-۳ ۳۴
– نمودار ۴-۱-۳ ۳۴
– نمودار ۱-۶ ۳۵
– نمودار ۴-۱-۶ ۳۵
– نمودار ۱-۱۰ ۳۶
– نمودار ۴-۱-۱۰ ۳۶
– نمودار ۱-۱۲ ۳۷
– نمودار ۴-۱-۱۲ ۳۷
– نمودار ۱-۱۴ ۳۸
– نمودار ۴-۱-۱۴ ۳۸
– جدول درصد و فراوانی ۳۹

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

2300 تومان – خرید