پروژه تابع متغیر مختلط ۱

نام پروژه ::تابع متغیر مختلط ۱ تابع متغیر مختلط
حجم فایل ::۱٫۷۹ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته فیزیک
فرمت :: Word
صفحات ::۵۴

قیمت : ۵۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

5500 تومان – خرید

فهرست مطالب:

فصل ۶    ۵
ویژگیهای تحلیلی نگاشت    ۵
۶.۱       جبر مختلط    ۷
همیوغ مختلط    ۹
تابعهای متغییر مختلط    ۱۳
خلاصه    ۱۶
۶-۲   شرایط  کوشی _ریمان    ۱۷
توابع تحلیلی    ۲۲
خلاصه    ۲۲
۶-۳      قضیه ی انتگرال کوشی    ۲۳
انتگرال های پربندی    ۲۳
اثبات قضیه ی انتگرال کوشی به کمک قضیه ی استوکس    ۲۵
نواحی همبند چند گانه    ۲۷
فرمول انتگرال کوشی    ۲۹
مشتقها    ۳۱
قضیه ی موره آ    ۳۲
خلاصه    ۳۴
۶-۵    بسط لوران    ۳۴
بسط تایلور    ۳۴
اصل انعکاس شوارتز    ۳۶
ادامه ی تحلیلی    ۳۷
سری لورن    ۴۰
خلاصه    ۴۳
۶-۶  نگاشت    ۴۴
انتقال    ۴۵
چرخش    ۴۵
انعکاس    ۴۶
نقطه های شاخه و توابع چند مقدار    ۴۸
خلاصه    ۵۳
۶-۷            نگاشت همدیس    ۵۳
خلاصه    ۵۴

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

5500 تومان – خرید