پروژه جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

نام پروژه ::جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی
حجم فایل :: ۲۳۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۹۰
قیمت : ۶۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه    ۱
بخش اول) کلیات    ۳
فصل اول) قواعد عمومی     ۴
گفتار اول) تعریف خسارت     ۴
گفتار دوم) مفهوم و ماهیت نقض قرارداد    ۵
فصل دوم) ماهیت مسوولیت     ۶
گفتار اول) مفهوم مسوولیت     ۶
مبحث اول) مفهوم لغوی و اصطلاحی مسوولیت     ۶
مبحث دوم) اقسام مسوولیت     ۷
بند اول) مسوولیت اخلاقی     ۷
بند دوم) مسوولیت حقوقی     ۷
گفتار دوم) منابع مسوولیت قهری و قراردادی     ۱۳
مبحث اول) منابع فقهی     ۱۳
بند اول) قاعده اتلاف     ۱۴
بند دوم) قاعده‌ تسبیب    ۱۴
بند سوم) قاعده ضمان ید     ۱۵
مبحث دوم) مبانی نظری     ۱۶
بند اول) نظریه تقصیر     ۱۶
بند دوم)  نظریه خطر     ۱۷
بخش دوم) مسوولیت قراردادی و ضمنانت اجرای آن     ۱۹
فصل اول) محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد     ۲۰
گفتار اول) وجود قرارداد صحیح و الزام آور بین طرفین     ۲۰
گفتار دوم) تعهدات اصلی طرفین     ۲۱
گفتار سوم) لوازم قانونی یا عرفی قرارداد    ۲۳
فصل دوم) شرایط تحقق مسئولیت قراردادی     ۲۴
گفتار اول) عهد شکنی و مفهوم آن     ۲۵
مبحث اول) تأثیر مطالبه در تحقق عهد شکنی    ۲۷
مبحث دوم) اقسام عهد شکنی     ۲۹
گفتار دوم) تقصیر قراردادی     ۳۶
مبحث اول) مفهوم و تعریف تقصیر     ۳۶
مبحث دوم) لزوم تقصیر و اقسام آن    ۳۹
بند اول) لزوم تقصیر    ۳۹
بند دوم) اقسام تقصیر     ۴۰
مبحث سوم) اثبات تقصیر     ۴۲
گفتار سوم) ضرر     ۴۳
مبحث اول) لزوم ورود ضرر و مفهوم آن     ۴۳
مبحث دوم) اقسام ضرر     ۴۵
مبحث سوم) شرایط ضرر قابل مطالبه     ۵۰
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر    ۵۰
بند دوم) مستقیم بودن ضرر     ۵۲
بند سوم) خسارت قبلاً جبران شده باشد.     ۵۴
فصل سوم) دعوی جبران خسارت      ۵۵
بخش سوم) اسباب معافیت از پرداخت خسارت     ۵۸
فصل اول) قوه قاهره     ۶۰
گفتار اول) تعریف قوه‌ قاهره    ۶۰
گفتار دوم) اوصاف قوه قاهره     ۶۱
مبحث اول) وصف خارجی بودن    ۶۲
مبحث دوم) وصف مقاومت ناپذیری     ۶۳
مبحث سوم) ممکن نبودن پیش‌بینی     ۶۴
فصل دوم) اقدام متعهد له     ۶۶
فصل سوم) دخالت شخص ثالث     ۶۷
فصل چهارم) تأثیر قوه قاهره بر قرارداد     ۶۸
بخش چهارم) قراردادهای راجع به مسوولیت    ۷۲
فصل اول) قراردادهایی که راجع به اصل مسئوولیت و حدود آن است۷۵
گفتار اول) قرار دادهای راجع به فزونی مسوولیت     ۷۵
گفتار دوم) قرار دادهای راجع به کاهش مسوولیت     ۷۶
گفتار سوم) نفوذ حقوقی این قراردادها     ۷۸
فصل دوم) قراردادهایی که ناظر به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است ۷۹
گفتار اول) مفهوم وجه التزام     ۷۹
گفتار دوم) احکام وجه التزام     ۸۱
نتیجه گیری    ۸۵
فهرست منابع و مأخذ    ۸۷

چکیده
خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها  به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.
این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.
بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که درباره مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

6900 تومان – خرید و دریافت فایل