پروژه طراحی آسانسور

نام پروژه ::طراحی آسانسور
حجم فایل ::۳٫۵۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مکانیک
فرمت :: Word
صفحات ::۱۱۳

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6000 تومان – خرید

فهرست مطالب

مقدمه…………..۳
فصل اول……….۴
معرفی آسانسور
فصل دوم………..۸
طراحی ابعاد واندازه ها
فصل سوم………..۱۳
سیستم تعلیق کابین ومکانیزم تعادل
طراحی فنر بین کابل وکابین
طراحی فنربین وزنه تعادل وکابل
فصل چهارم……….۳۰
انتخاب موتور
طراحی حلزون وچرخ حلزون
محاسبه ظرفیت حرارتی
طراحی محورها
طراحی یاتاقان هاطراحی آسانسور
فصل پنجم………….۷۸
طراحی ترمز
طراحی ریل راهنما
ضربه گیرها
فصل ششم………..۱۰۶
طراحی اتصالات
مراجع

مقدمه:
هدف ازانجام این پروژه طراحی آسانسوری برای حمل انسان دریک ساختمان مسکونی میباشد بطوریکه این آسانسوربتواند ۸ نفررادر ۱۰طبقه بتواندجابجا کند بطوریکه فاصله بین طبقات ۳٫۵ متر باشد.
دراین پروژه مسائل زیرگرداوری شده است:
•    معرفی آسانسوروانواع آن
•    ارائه  استانداردهای آسانسور
•    طراحی وانتخاب سیم بگسل، قرقره هاوانتخاب آنها
•    طراحی فنر
•    انتخاب موتور
•    طراحی کامل گیربکس (یاتاقان ها،شفت ها،…)
•    طراحی ریل وترمز
•    طراحی اتصالات

بخشی از پروژه:

آسانسوروسیله ایست متشکل ازکابین ومعمولاوزنه تعادل که برای حمل انسان ویاکالا بین طبقات میباشد، بطوریکه قسمتی ازآن درداخل ریل های راهنما که بصورت عمودی یامورب نصب شده حرکت میکند.
آسانسورها باچندین مشخصه گروه بندی میشوندمهمترین مشخصه طریقه رانش آسانسوراست که باعث طراحی وساخت متفاوت قطعات آن میشود.
گروه بندی آسانسورهابطریق زیراست:
۱)    آسانسوربرقی
۲)    آسانسورهیدرولیکی
۳)    آسانسورپنوماتیکی
آسانسوربرقی ممکن است دارای رانش کششی(TRACTION DRIVE) ،رانش مثبت(DRUM DRIVE)،رانش باموتورمغناطیسی خطی(LIM)
دراین پروژه آسانسورازنوع برقی ودارای رانش کششی (سیم بگسل ها بعلت اصطکاک باشیارهای فلکه کششی که متصل به گیربکس است به حرکت درمی آید ) میباشد.
شکل ۱-۱ اجزای آسانسوررابخوبی نشان داده است.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

6000 تومان – خرید