پروژه طراحی جرثقیل های ستونی بازویی

عنوان ::پروژه طراحی جرثقیل های ستونی بازویی
Pillar Jib Cranes
حجم فایل ::۹۸۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته مکانیک
فرمت :: Word
صفحات ::۷۰

قیمت : ۵۳۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

5300 تومان – خرید

فهرست مطالب

پروژه طراحی جرثقیل های ستونی بازویی

فصل اول: معرفی انواع جرثقیل و روشهای طراحی و نصب

۱-۱)مقدمه۲
۲-۱)انواع جرثقیل۲
۱-۲-۱)جرثقیل متحرک۲
۲-۲-۱)جرثقیل تلسکوپی۳
۳-۲-۱)جرثقیل کامیونی۴
۴-۲-۱)جرثقیل مخصوص زمین های ناهموار۴
۵-۲-۱)لودر جرثقیل۵
۶-۲-۱)جرثقیل معلق۵
۷-۲-۱)جرثقیل دروازه ای۷
۸-۲-۱)جرثقیل بازویی۸
۳-۱)بررسی موارد ایمنی و طراحی ساختجرثقیل۹
۱-۳-۱)بازرسی فنی حین ساخت۱۰
۲-۳-۱)بازرسی حین نصب و راه اندازی۱۱
۳-۳-۱)بازرسی فنی ادواری۱۴

فصل دوم: بررسی و تحلیل اجزای اصلی و اتصالات به صورت عددی
۱-۲) مقدمه ساخت سازه۱۶
۲-۲) طراحی تیر(بازو۱۹
۱-۲-۲)بدست آوردن مشخصات تیر۱۹
۲-۲-۲)محاسبه خیز وشیب۲۱
۳-۲-۲)بدست آوردن تنش های نرمال تیر۲۴
۴-۲-۲)طراحی بر اساس تئوری وونمیزز۲۶
۳-۲)طراحی ستون۲۷
۱-۳-۲)کمانش۳۲
۴-۲)طراحی پیچ۳۳
۵-۲)طراحی جوش۳۸

فصل سوم:بررسی اجزای اصلی به کمک نرم افزار ANSYS  و مقلیسه آن با نتایج عددی
-۳)مقدمه۴۴
۲-۳)طراحی تیر (بازو۴۴
۱-۲-۳)تغییر شکل تیر۴۵
۲-۲-۳)شیب تیر۴۷
۳-۲-۳)بررسی فرکانس در بازو۵۰
۴-۲-۳)بررسی تنش وونمیزز وارده بر بازو۵۴
۵-۲-۳)مشاهده عکس العملتکیه گاه ها۵۷
۶-۲-۳)بررسی تیر به عنوان المان۵۸
۱-۶-۲-۳)خیز تیر۵۸
۲-۶-۲-۳)شیب تیر۶۰
۳-۶-۲-۳)تنش در المان۶۱
۳-۳)طراحی ستون۶۲
۱-۳-۳)بار بحرانی ستون۶۳
۲-۳-۳)تغییرات ستون و خمش در جهتY64
۳-۳-۳)تغییرات در جهت X 65
۴-۳-۳)زاویه خمش ۶۶
۵-۳-۳)نمودار کمانش بر حسب بار وارده۶۷
نتیجه گیری ۶۸
منابع۶۹

بخشی از پروژه:
      فصل اول:
معرفی انواع جرثقیل
و روشهای طراحی و نصب
۱-۱) مقدمه:
بطور کلی جرثقیل وسیله است برای جابجایی بارها, اما جرثقیلها انواع گوناگونی دارند و برای کارهای مختلف از جرثقیلهای مختلف استفاده میشود. بیشترین موارد استفاده از جرثقیل در ساخت پروژهای عمرانی و صنعت است اما در امور عمرانی استفاده از جرثقیل معمولا موقتی است و تا زمانی که پروژه به اتمام برسد از آن استفاده میشود.

۲-۱) انواع جرثقیل :
در زیر به معرفی انواع جرثقیل و تصاویری از آنها میپردازیم:
۱-۲-۱) جرثقیل متحرک :
معمولی ترین نوع جرثقیل شامل یک پلتفرم متحرک است که بر روی آن یک تیر تلسکوپی و یا یک خرپا نصب شده است. این نوع جرثقیلها میتوانند دارای چرخ – ریل و یا حتی سوار بر یک کامیون باشند. در این نوع جرثقیلها جابجایی بارها یا بوسیله کابل و یا با سیلندرهای هیدرولیکی صورت میگیرد.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

5300 تومان – خرید