پروژه مرکز داده Data Center

نام پایان نامه ::: مرکز دادهData Center

رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

فرمت: word

تعداد صفحه: ۱۵۸

حجم فایل۲۸٫۶۸۴ کیلو بایت

قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۶۹۰۰ تومان

فهرست مطالب::

مقدمه
فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند
۱-۱ کاستن فاصله بین دولت و شهروند
۱-۲ معماری کلان دولت الکترونیک
۱-۳ نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان
۱-۴ شبکه ملی پر سرعت
۱-۵ تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری
۱-۶ تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه
۱-۷ دولت ها و شبکه پرسرعت
۱-۸ نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها
۱-۹ جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک
۱-۱۰ تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک
۱-۱۱ ارائه سرویس های شروند گرا
۱-۱۲ عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی
۱-۱۳ اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی
۱-۱۳-۱    طراحی سازمانی
۱-۱۳-۲    آموزش و مهارت
۱-۱۳-۳    محرمانه بودن اطلاعات و امنیت
۱-۱۳-۴    پورتال دولت
۱-۱۴ سازمان های مجازی متصل به هم
۱-۱۵ مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی
۱-۱۶ تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی
۱-۱۷ چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ
۱-۱۸ محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی
۱-۱۹ مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار
۱-۲۰ جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT
۱-۲۱ روش بررسی وضعیت موجود
۱-۲۲ ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان
۱-۲۳ مدل CMM
۱-۲۴ مدل ISO 15504
۱-۲۵ مدل CoBIT
۱-۲۶ مدل های تعریف و تحلیل هدف
 فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۱ مرکز داده چیست؟
۲-۲ تعاریف مختلف مرکز داده
۲-۳ مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده
۲-۴ نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی
۲-۵ انقلاب بعدی در IT چیست؟
۲-۶ ساختار مراکز داده
۲-۷ درک پیچیدگی
۲-۸ Utility Computing پاسخ سئوال است
۲-۹ مجازی سازی گام اول است
۲-۱۰ ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده
۲-۱۱ مدل فنی استاندارد  مرکز داده
۲-۱۲ تصویر کلان از مرکز داده
۲-۱۳ طرح تجاری مرکز داده
۲-۱۴ آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده
۲-۱۴-۱   Utility Computing  یا    On-Demand
۲-۱۵ Organic ITو سیستم های خودگردان
۲-۱۶ مجازی سازی
۲-۱۶-۱   مجازی سازی روی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲   مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها
۲-۱۶-۲-۱  کمی بیشتر درباره Grid
۲ -۱۶-۳   مجازی سازی در منابع ذخیره سازی
۲-۱۶-۳-۱   مجازی سازی در سطح بلاک
۲-۱۶-۳-۲   مجازی سازی در سطح فایل
۲-۱۷ مدل جدید کار برایSSP ها
۲-۱۸ مجازی سازی در سطح شبکه
۲-۱۹ مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی
۲-۲۰ مدیریت مرکز داده
۲-۲۱ خدمات وب
۲-۲۲ تفاوت RDMA با TOE
۲-۲۳ تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب
۲-۲۴ شرکت های برتر و فناوری مناسب
فصل سوم : شرایط محیطی
شرایط محیطی
فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده
۴-۱ مرکز داده به عنوان انباره ی داده
۴-۲ مرکز داده به عنوان LOB
۴-۳ مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت
۴-۴ مراکز طلاعات در آمریکا
۴-۵ برون سپاری و مراکز داده
۴-۶ مشخصات یک Data Center
۴-۶-۱  در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف
۴-۶-۲   وجود سیستم قدرت پشتیبان
۴-۶-۳   وجود سرورهای متعدد
۴-۶-۴    مشخصات فیزیکی
۴-۷ نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب
۴-۸ معیارهای طراحی مراکز داده
۴-۹ ساختار و اجزاء
۴-۹-۱   لایه Aggregation
۴-۹-۲   لایه Front- End
۴-۹-۳   لایه برنامه‌های کاربردی Application
۴-۹-۴   لایهBack-End
۴-۹-۵   لایه ذخیره سازی Storage
۴-۹-۶   لایه انتقال
۴-۱۰ سرورها درData Center
۴-۱۰-۱    Intranet server farm
۴-۱۰-۲ Internet server farm
۴-۱۰-۳    Extranet server farm
۴-۱۱ Data Center های توزیع شده
۴-۱۲ سرویس‌های Data Center
۴-۱۲- ۱   سرویس‌های زیرساخت
۴-۱۲- ۱-  ۱   سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری
۴-۱۲- ۱-  ۲   سرویس های لایه ۲
۴-۱۲- ۱-۳     سرویس های لایه ۳
۴-۱۲- ۲    سرویس های هوشمند شبکه‌ای۴-۱۲- ۳     سرویس‌های Server Farm
۴-۱۲- ۴     سوئیچینگ محتوا (Content Switching)
۴ -۱۲- ۵   سرویس Caching
۴ -۱۲- ۶   SSL Termination
۴-۱۲- ۷    Content Transformation
۴-۱۲- ۸    سرویس های ذخیره سازها
۴-۱۲- ۹    سرویس های امنیتی
۴-۱۲- ۱۰  ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))
۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها
۴-۱۲- ۱۲   سرویس‌های مدیریتی
فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران
۵-۱ راه اندازی مرکز داده در ایران
۵-۲ ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۳ مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران
۵-۴ مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده
۵-۵ بررسی موانع مرکز داده ها در ایران
۵-۵-۱   موانع سخت افزاری
۵-۵-۲   موانع نرم افزاری
۵-۶   ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی
۵-۶-۱    تعاریف
۵-۶-۲    مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی
۵-۶-۳    مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC
خلاصه ونتیجه گیری
فهرست منابع

فهرست شکلها

فصل اول  
شکل ۱-۱    ویژگی های سرویس های دولت الکترونیک بر روی بستر اطلاعاتی ملی    ۵
شکل ۱-۲     تقسیم بندی سیستم آموزشی کشور به منطقه استان و کشور    ۱۰
شکل ۱-۳    تبدیل مدل خطی اموزش به مدل همپوشانی در مدل جدید    ۱۱
شکل ۱-۴    چرخه توسعه دولت الکترونیک    ۱۸
شکل ۱-۵    سه مؤلفه فاز دوم پیاده سازی دولت الکترونیکی    ۲۲
شکل ۱-۶    مدل کلان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان    ۳۱
شکل ۱-۷    اثر شبکه بر ابعاد مختلف IT     ۳۲
شکل ۱-۸    دیدگاه جدید مدیریت IT     ۳۵
شکل ۱-۹    لایه های مختلف مدیریت کلان مراکز داده    ۳۶
شکل ۱-۱۰    نقشه راه رسیدن به مدیریت پویا و انعطاف پذیر IT      ۳۷
شکل ۱-۱۱    در مرحله اول،سازمان و زیرساخت IT سعی در عملیاتی نگهداشتن زیرساخت دارند.    ۳۸
شکل ۱-۱۲    در مرحله رسیدن به کارآمدی،سازمان ها به ارائه سرویس های IT با کیفیت بالا می اندیشند.    ۴۰
شکل ۱-۱۳    فرآیندهای لازم در مدیریت سرویس های IT     ۴۰
شکل ۱-۱۴    ارتباط تعداد پارامترهای قابل پیکربندی و تعداد مؤلفه ها در سایتی با ۱۰۰ سرویس دهنده برنامه کاربردی  ۴۱
شکل ۱-۱۵    مدیریت بر منابع IT‌ به صورت انباره ای نه به صورت اختصاصی     ۴۲
شکل ۱-۱۶    مدل پرسنلی در مدیریت مراکز خدمات داده    ۴۵
شکل ۱-۱۷    نمونه ای از مدل فرآیندهای مدیریتی در مراکز داده    ۴۶
شکل ۱-۱۸    مدل CMM‌ یک مدل مرحله به مرحله ای است.    ۵۰
شکل ۱-۱۹    مدل ISO 15504 مبتنی بر روش همپوشانی است نه مرحله ای    ۵۰
شکل ۱-۲۰    مدل CoBIT     ۵۱
شکل ۱-۲۱    برای رسیدن به بستر چابک IT‌ نیاز به ممیزی در کل مسیر هستیم.
فصل دوم    ۵۲

شکل ۲-۱    نقش در اختیارداشتن معماری کلان در همسوسازی اهداف استراتژیک سازمان با واحد IT     ۵۷
شکل ۲-۳    مراحل نیل به اهداف سازمان از طریق تعریف معماری کلان    ۵۸
شکل ۲-۴    مدل Zackman     ۵۹
شکل ۲-۵    نگاهی عمیق تر به مدل Zackman     ۶۰
شکل ۲-۶    مدل معماری کلان بکار گرفته شده در General Motors     ۶۰
شکل ۲-۷    مدل سلسله مراتبی FEA     ۶۲
شکل ۲-۸    تقسیم بندی TRM به لایه های مختلف    ۶۳
شکل ۲-۹    عناصر محدوده دسترسی و تحویل سرویس در TRM     ۶۳
شکل ۲-۱۰    عناصر زیرساخت در TRM     ۶۴
شکل ۲-۱۱    چارچوب مؤلفه ها در TRM     ۶۴
شکل ۲-۱۲    رابطه و یکپارچه سازی در TRM     ۶۵
شکل ۲-۱۳    تصویری کلی از TRM     ۶۶
شکل ۲-۱۴    تغییرات عمده تقریباً هر ۱۰ سال یکبار رخ می دهند.    ۶۸
شکل ۲-۱۵       تاثیر معماری های مختلف کامپیوتینگ بر روی کاروتجارت    ۶۹
شکل ۲-۱۶    تاریخچه ایجاد برنامه های کاربردی تاکنون    ۷۸
شکل ۲-۱۷    نگاه جدید سرویس گرا به شبکه های نسل بعدی     ۷۹
شکل ۲-۱۸    اسامی مختلف مرکز داده،توسط شرکت های بزرگ دنیا    ۸۰
شکل ۲-۱۹    مدل مرکز داده    ۸۰
شکل ۲-۲۰    در تقسیم بندی جدید،دنیای IT به دو دسته زیرساخت سرویس و زیرساخت دسترسی تقسیم شده است.  ۸۶
شکل ۲-۲۱    ارکان اصلی مدل جدید کامپیوتینگ    ۸۷
شکل ۲-۲۲    خواص مدل مدیریتی جدید مبتنی بر Organic IT     ۹۰
شکل ۲-۲۳       مدل چندلایه ای مدیریت بر اساس Organic IT     ۹۱
شکل ۲-۲۴    نمودار رشد میزان هوشمندی ابزارهای مدیریتی IT     ۹۲
شکل ۲-۲۵    گروه بندی حلقه های کنترلی در سیستم های خودگردان    ۹۴
شکل ۲-۲۶    روال مدیریت واقعه،مدیریت مشکلات و مدیریت تغییر در زیرساخت    ۹۵
شکل ۲-۲۷    لایه های مختلف سیستم خودگردان    ۹۷
شکل ۲-۲۸    مجازی سازی در سه سطح برای استفاده در برنامه های مختلف و با قابلیت تنظیم اختصاص منابع    ۹۹
شکل ۲-۲۹    مجازی سازی در سطح شبکه و منابع ذخیره سازی موضوع جدیدی نیست.    ۱۰۰
شکل ۲-۳۰    مجازی سازی از نوع تبدیل منابع یکپارچه فیزیکی به چندین منبع منطقی مستقل    ۱۰۰
شکل ۲-۳۱     مجازی سازی از نوع تبدیل چندین منبع فیزیکی مستقل به یک منبع منطقی مستقل    ۱۰۰
شکل ۲-۳۲    مجازی سازی از نوع تبدیل چندین منبع فیزیکی به چندین منبع منطقی     ۱۰۱
شکل ۲-۳۴ استفاده از رک های حاوی سرویس دهنده های تیغه ای به جای اتاق های مملو از انواع سرویس دهنده ها  ۱۰۲
شکل ۲-۳۵    هر تیغه می تواند یک سرویس دهنده باشد    ۱۰۲
شکل ۲-۳۶    انواع روش های پارتیشنینگ بر روی سرویس دهنده های مجازی شده    ۱۰۴
شکل ۲-۳۷    سمت چپ بالا : یک ماشین سخت افزاری معمولی،سمت چپ پایین : دو ماشین مجازی بر روی لایه مجازی،سمت راست : زیرساخت مجازی برای انتقال ماشین های مجازی بر روی آن    ۱۰۵
شکل ۲-۳۸    یکپارچگی باعث استفاده بهینه تر از منابع می گردد.    ۱۰۶
شکل ۲-۳۹    رایانه ای به بزرگی دنیا    ۱۰۸
شکل ۲-۴۰    در بهترین شرایط تنها ۶۵ درصد از زمان پردازنده ها استفاده شده است.    ۱۰۸
شکل ۲-۴۱    مدل کلان کاربری Grid Computing    ۱۰۹
شکل ۲-۴۲    کاربران در مدل CoD در حال سرمایه گذاری هستند ولی در مدل Mtered Plan فقط بابت مصرفشان پرداخت می کنند.    ۱۱۱
شکل ۲-۴۳     مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی با استفاده از خدمات وب    ۱۱۳
شکل ۲-۴۴    تغییر نحوه نگرش مدیریت به مؤلفه های IT در چند سال اخیر    ۱۱۴
شکل ۲-۴۵    ارتباط مجازی سازی با خودکار نمودن فرآیندهای مدیریت بر مرکز داده و یکپارچگی برنامه های کاربردی     ۱۱۵
شکل ۲-۴۶    دامنه DCML در تعریف فنی مؤلفه های بکاررفته در مرکز داده(کادر سمت چپ)،مدل مرجع درخصوص روش بکارگیری آنها (کادر وسط)وسیاست بکارگیری آن مؤلفه ها ونصب آنها می گنجد.    ۱۱۶
شکل ۲-۴۷    آناتومی یک سرویس دهنده تیغه ای با کارت های TOE-Enable برروی آن    ۱۱۸
شکل ۲-۴۸    RDMA برروی TCP می تواند داده های موردنظر برای انتقال را از روی حافظه فرستنده به روی حافظه گیرنده با حداقل دخالت CPU و کپی های مکرر انتقال دهد.    ۱۱۹
شکل۲-۴۹    نگاهی اجمالی به وضعیت و نوع ارتباط مؤلفه ها،در عرصه های مختلف دنیای در حال تغییر مؤلفه های توزیع شده    ۱۲۱
شکل ۲-۵۰    مکانیزم اجرایی خدمات وب برروی اینترنت    ۱۲۲
شکل ۲-۵۱     معماری و پروتکل های مرتبط با خدمات وب    ۱۲۳
شکل ۲-۵۲     از سه معیار ارزانتر،سریعتر و بهتر،کدامیک برایتان اولویت بالایی دارند.    ۱۲۳
شکل ۲-۵۳    زیربخش های مرکز داده و شرکت های ارائه دهنده    ۱۲۴
شکل ۲-۵۴    رقابت سه شرکت پیمانکار در راه اندازی مراکز داده جدید    ۱۲۵
فصل چهارم    
شکل ۴-۱        ۱۳۷
شکل ۴-۲        ۱۳۸
شکل ۴-۳        ۱۳۹
شکل ۴-۴        ۱۴۱
شکل ۴-۵        ۱۴۳
فصل پنجم    
شکل ۵-۱  وضعیت فعلی سرورهای وب ایرانی     ۱۵۰
شکل ۵-۲  وضعیت فعلی سرورها در صورت راه اندازی مرکز داده ای در ایران    ۱۵۱

فهرست جداول

جدول ۱-۱ تفاوت سایت های وب با پورتال
جدول ۱-۲ مقایسه سازمان های معمولی با سازمان های مجازی
جدول ۱-۳ معادلات حرکتی در مدل جدید مدیریت IT
جدول ۲-۱  نمایی از وضعیت رقابت شرکت های مختلف در خصوصOrganicIT
جدول ۲-۲ استانداردهای مرتبط با سیستم های خودگردان
جدول ۲-۳ جدول زمانی عملیاتی بودن شبکه
جدول ۲-۴ جدول کلاس بازیابی
جدول ۲-۵ انتخاب فناوری مناسب بر اساس اولویت ها

پیش گفتار
با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارند.ایشان با توجه به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش مهم فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست و یکم در جهان دارند.امروز باور جهانی به نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مشکلات فقر،نابرابری،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر کشور قلمداد شود.
در حال حاضر با توسعه شبکه های ارتباطی اینترنت و رشد نمایی وب سایت ها،امکان ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای و اطلاعاتی فراهم شده و موجب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی به تحقیق و ایجاد مراکز داده دست  زده اند.با ایجاد این مراکز امکان به اشتراک گذاری مجموعه منابع داده بصورت یکپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از جمله اهداف اولیه این مراکز می باشد.در ایران نیز طی دو سال گذشته ضمن توجه به اهمیت مراکز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراکزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراکز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالیت های مرتبط در این مقوله و هماهنگی مابین نهادها دانست.آنچه که مسلم است از نقش این مراکز در ایران و جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراکز تولید ارزش ” برای همگان یاد   می شود.
از جمله موارد مهم دیگر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الکترونیکی مطرح می باشد که عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممکن می باشد.بکارگیری دولت الکترونیک همانطور که سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد کارآیی بالاتر و ایجاد امکانات جدید همچون مشاوره الکترونیک،کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی خواهد بود.لزوم شکل گیری دولت الکترونیکی منوط به شناخت دولت مردان از معماری کلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن نظام است.ضمن اینکه مدیران فناوری اطلاعات موظف به تهیه معماری سازمانی حوزه خویش به منظور ارائه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه درون سازمانی و برون سازمانی و بهبود روش ها و فرآیندها می باشند.

 

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

 

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

کد مقاله :۲۵۲۵۶