پروژه مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا،درخت جوزو عطائیه در شهرستان نیشابور و معرفی گیاهان دارویی، معطر، مرتعی ونادر منطقه

نام مقاله:::مطالعه فلورستیک،فیتوسوسیولوژیک مراتع مناطق دیزباد بالا، درخت جوزو عطائیه در شهرستان نیشابور و معرفی گیاهان دارویی،معطر، مرتعی ونادر منطقه

رشته علوم اجتماعی و جامعه شناسی

فرمت: word
تعداد صفحه: ۸۱
حجم فایل: ۳٫۵۷۲ کیلو بایت قابل دانلود بعد از خرید

قیمت : ۴۹۰۰  تومان

فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید ”

عنوان                                                                                              صفحه
چکیده…………………………………………………………………….الف
مقدمه…………………………………………………………………….۱
سابقه تحقیق……………………………………………………………۳
کلیاتی پیرامون منطقه مورد بررسی……………………………………۹
۳-۱-انتخاب محل………………………………………………………..۱۰
۳-۲-موقعیت جغرافیایی………………………………………………..۱۱
۳-۳-کاربری زمین……………………………………………………….۱۲
۳-۴-وضعیت زمین شناسی مناطق………………………………….۱۲
۳-۵-مطالعات اقلیم شناسی……………………………………………
۳  -۵-۱-درجه حرارت………………………………………………..۱۳
۳-۵-۲-بارندگی………………………………………………………..۱۴
۳-۵-۳-رسم منحنی آمبروترومیک………………………………………۱۵
۳-۵-۴-اقلیم شناسی مناطق مورد بررسی………………………..۱۶
۳-۵-۵-وضهیت اقلیم شناسی مناطق مورد بررسی………………………۱۷
۳-۵-۵-۱-امارحرارتمناطق مورد بررسی…………………………………….۱۸
۳-۵-۵-۲-بارندگی مناطق موردبررسی…………………………….۱۹
۳-۵-۵-۳-اقلیم مناطق مورد بررسی……………………………………………………….۲۰
مواد و روش ها……………………………………………………………………………………۲۲
۴-۱-زمان اجرای طرح…………………………………………………………………………۲۳
۴-۲-ازمایش های خاک شناسی………………………………………………………………۲۳
۴-۲-۱-نحوهومحل نمونه برداری……………………………………………………..۲۳
۴-۲-۳-اسیدیته خاک…………………………………………………………………………..۲۵
۴-۲-۴-اندازه گیری کربن الی خاک……………………………………..۲۵
۴-۲-۵-اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک……………………………………………۲۵
۴-۳-مطالعات فلورستیک…………………………………………………۲۶
۴-۴-مطالعات جامعه شناسی……………………………………………………………۲۶
۴-۴-۱-۱-نحوه تشخخیص فردجامعه،انتخاب محل واندازه قطعه نمونه………۲۶
۴-۴-۱-۲-شرح وتوصیف فرد جامعه……………………………………………….۳۰
۴-۴-۲-تجزیه و تحلیل برداشت های صحرایی……………………………………..۳۲
نتایج……………………………………………………………………………………………….۳۳
۵-۱-خاک شناسی مناطق مورد بررسی…………………………………………………۳۴
۵-۱-۱-شکت ظاهری زمین……………………………………………………………….۳۴
۵-۱-۲-بافت خاک…………………………………………………….۳۶
۵-۱-۳-اسیدیته خاک…………………………………………………….۳۶
۵-۱-۴-کربن عالی خاک…………………………………………………….۳۶
۵-۱-۵-هدایت الکتریکی خاک…………………………………………………………..۳۶
۵-۲-نتایج فلورستیک مناطق مورد بررسی…………………………………………….۳۷
۵-۳-شکل زیستی گیاهان در مناطق مورد بررسی…………………………………..۴۳
۵-۴-اندمیسم در مناطق مورد بررسی…………………………………………………..۴۵
۵-۵-گونه های نادر در معرض انقراض……………………………………………….۴۵
۵-۶-اهمیت اقتصادی……………………………………………………………………….۴۷
۵-۷-جامعه شناسی گیاهی…………………………………………………………………۴۸
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………….۶۳
نتیجه گیری کلی وپیشنهادات………………………………………….۶۷
فهرست منابع……………………………………………………………۶۹
ضمائم…………………………………………………………………………………….۷۱
خلاصه انگلیسی………………………………………………………..۷۴

چکیده
در این تحقیق مطاله فلوروجامعه شناسی گیاهی بخشی از مراتع دیز بادبالا،عطائیه ودرخت جوز در شهرستان نیشابور انجام شد. به طور کلی ۱۴۹ گونه گیاهی از مناطق مورد بررسی جمع اوری شده که در ۳۱ خانواده و۱۱۱ جنس قرار میگیرند.از این گیاهان ۸ گونه اندمیک ایران،۵۰ گونه دارای ارزش دارویی،۵۴ گونه دارای ارزش مرتعی و ۱۸گونه سمی اند.در بین گیاهان منطقه همی کریپتو فیت ها شکل زیستی قالب و فانروفیت ها کمترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده اند. پوشش گیاهی به روش براون- بلانکهمورد مطالعه قرار گرفت.مجموعاً ۹۰ قطعه برداشت استقرار یافت.تجزیه و تحلیل داده ها به روش جدول بندی النبرگ انجام شد. در مجموع  ۱۵ جامعه گیاهی در مناطق مورد بررسی تشخیص داده شد. پراکنش جوامع گیاهی مناطق مورد بررسی عمدتا تحت تاثیر شیب، ارتفاع از سطح دریا و شرایط میکروکلیمیایی است

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

4900 تومان – ok

 

************************************************************

در صورتی که امکان پرداخت آنلاین را ندارید لطفا از این روش (روش دوم ) استفاده کنید

۲- روش دوم:

مبلغ را به یکی ازشماره حساب ها ریخته و مراحل زیر را انجام دهید

کد مقاله واسم مقاله+شماره پیگیری یا رهیگیری + اسم بانک ( سیبا -سپهر- جام)

را به شماره ۵۸۵۵-۹۵۳-۰۹۱۹ پیامک کنید بعد از تایید رمز مقاله برای شما ارسال می شود (مدت ارسال رمز کمتر از ۵ دقیقه)

در صورت اینکه ایمیل خودتان را ارسال کنید لینک دانلود مقاله به ایمیل ارسال می شود (مدت ارسال ایمیل کمتر از دو ساعت )

توضیحات بیشتر جهت راهنمایی

 

کد مقاله :۳۵۷۲