پروژه نور در گرافیک

نام پروژه ::نور در گرافیکنور در گرافیک
حجم فایل ::۲٫۶۴ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته هنر و گرافیک
فرمت :: Word
صفحات ::۹۰

قیمت : ۲۸۰۰تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

2800 تومان – خرید

فهرست مطالب

نور در گرافیک

تقدیم                                                     الف
قدر دانی                                                    ب
فهرست مطالب                                                ج
چکیده                                                        ۱
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه                                                    ۴
بیان موضوع                                                    ۷
اهداف تحقیق                                                ۹
اهیمت و ضرورت موضوع                                            ۱۰
تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی                                    ۱۱
فصل دوم
پیشینه تحقیق
نور و انواع آن                                             ۱۳
تاثیرات نور                                                ۱۶
تأثیر نور بر روی جسم انسان                                    ۱۸
ارزش و زیبایی نور                                            ۲۱
منابع روشنایی                                            ۲۴
جنبه های فیزیکی و روانشناختی نور                                 ۲۸
جهت نور                                                ۳۱
کیفیت نور                                                ۳۴
کمیت نور                                                 ۳۵
فصل سوم

نورپردازی                                                ۳۹
ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی                                ۴۳
متداولترین نورپردازی                                        ۴۵
نورپردازی شاعرانه                                            ۴۷
فصل چهارم
پروژکتور                                                ۵۰
LCD ها                                                 ۵۲
شناخت LCD                                         ۵۵
سیستم LCD                                        ۵۷
ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر                            ۵۹

LED ها                                                 ۶۱
LED ها و کاربرد آن                                     ۶۱
ویژگیهای LED ها                                         ۶۴
استفاده از LEDها در تبلیغات                                 ۶۸
DLP ها                                                ۷۲
دستگاه ویدئو پرژکتور                                    ۷۲
ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژکتور                            ۷۳
میزان درخشش                                        ۷۵
میزان دقت                                            ۷۶
اندازه تصویر                                            ۷۷
تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ کیفیت و کنتراست رنگ                ۷۹
جایگاه سیستم  تبلیغات                                    ۸۲

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات                 ۸۶
فصل ششم
منابع و مأخذ                ۹۰

چکیده
در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است.
امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که برای تبلیغات محیطی از نور پردازی استفاده نکرده باشد. اما طراحان زیادی هستند که تجربه و آگاهی لازم را در مورد خصوصیات و ویژگی های نور ندارند. این مسئله باعث می شود که ایده های خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ی واقعی خود را نداشته باشد. بنابر این بهتر است که طراح قبل از شروع نور پردازی با ویژگی های و خصوصیات نور و تجهیزات آن آشنا شود  تا نور بتواند باعث خلق یک اثر هنری شده و جلوه  ی خود را به طور معجزه آسا نشان دهد.
در این تحقیق سعی شده است که طراحان با نور پردازیها و کاربرد آنها در تبلیغات و استفاده درست از وسایل نور پردازی در جایگاه مناسب با خصوصیات خاص آن آشنا شده و در رشته ی کاری خود حضور مثبت یابند و کارهای نفس به جا گذارند.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

2800 تومان – خرید