کارت شرکت در آزمون دوره کارشتاسی پیوسته و ناپیوسته دوره ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۱

خبر سال ۹۲/۲/۲۰

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی – کاربردی سال ۱۳۹۱ و تاریخ برگزاری آزمون دوره های مذکور

برای اطلاعات بیشتر

برای گرفتن کارت شرکت در آزمون دوره کارشتاسی پیوسته و ناپیوسته دوره ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال ۹۱ کلیک کنید