بررسی کارخانه لاستیک سازی دنا

نام پروژه :: بررسی کارخانه لاستیک سازی دنا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
حجم فایل ::۹۳۳ کیلو بایت

پایان نامه لاستیک سازی دنا

پایان نامه لاستیک سازی دنا

دسته بندی:: رشته مکانیک
فرمت :: Word
صفحات ::۶۰

قیمت : ۶۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6900 تومان – خرید

فهرست مطالب

بررسی کارخانه لاستیک سازی دنا

فصل اول : آشنایی با صنعت لاستیک سازی
۱-۱-تاریخچه لاستیک ۲
۱-۲-اولین کارخانجات لاستیک سازی و محصولات لاستیکی ۲
۱-۳-صنعت لاستیک سازی ۳
۱-۴-آشنایی با شرکت لاستیک سازی دنا۴
۱-۴-۱-مقدمه ۴
۱-۵-آشنایی با قسمت های مختلف کارخانه ی لاستیک سازی دنا۵
۱-۶-قسمت تولید که خود شامل موارد زیر می باشد ۷
۱-۷-تاسیسات نیروگاه ۷
فصل دوم: تصفیه آب
۲-۱-دستگاه تصفیه آب دمینه ۱۰
۲-۲-دستگاه تصفیه آب آنال ۱۲
۲-۳-طرز کار دستگاه  تصفیه آب آنال ۱۳
۲-۴-استخر خنثی سازی ۱۴
۲-۵-واحد های تصفیه آب سافتنرهای ۱ و ۲ قدیم ۱۴
۲-۶-مشخصات سافتنرها ۱۵
۲-۷-بویلرها ۱۶
۲-۸- نحوه کارکرد بویلرها ۱۶
۲-۹-برای استارتر کردن بویلر به سه عامل مهم نیاز داریم ۱۶
۲-۱۰-سیستم خنک کننده ۱۸
۲-۱۱-کولینگ تاور ۱۹
۲-۱۲-ریکاوری ۲۱
۲-۱۳-تانک هات ویل ۲۱
فصل سوم : پمپ ها
۳-۱-گروه های مختلف موتور پمپ ۲۴
۳-۲-تقسیم بندی پمپ ها ۲۴
۳-۳-گروه بندی پمپ ها بر اساس ساختمان داخلی ۲۶
۳-۴-طبقه بندی پمپ ها بر حسب جنس قطعات ۲۶
۳-۵-خصوصیات کلی گروه های مختلف پمپ ها ۲۶
۳-۶-پمپ های گریز از مرکز (سانتریفوژ۲۷
۳-۷-تقسیم بندی پمپ های سانتریفوژ بر اساس ساختمان داخلی ۲۷
۳-۷-۱-پمپ های سانتریفوژ ۲۷
۳-۸-پمپ های توربینی ۲۸
۳-۹-پمپ های دورانی ۲۹
۳-۱۰-پمپ پره ای ۲۹
۳-۱۱-پمپ های دنده ای ۲۹
۳-۱۲-ترکیب پمپ ها ۳۰
۳-۱۲-۱-ترکیب موازی ۳۰
فصل چهارم: آز مایشگاه کارخانه
۴-۱-اهمیت آزمایشگاه ۳۲
۴-۲-ایمنی ۳۳
۴-۳-اسیدها ۳۴
۴-۴-نظافت ۳۴
۴-۵-ظروف آزمایشگاهی ۳۴
۴-۵-۱-کلیات ۳۴
۴-۶-آب مقطر۳۶
۴-۷-مصرف مواد شیمیایی۳۶
۴-۸-محلول های اسید و قلیائی ۳۷
۴-۹-تهیه محلول های استاندارد ۳۷
۴-۱۰-اریوم کرم بلاک تی ۳۸
۴-۱۱-تامپون یابافر EDTAیا آمونیوم بافر ۳۹
۴-۱۲-مولیبدات وانادات آمونیوم ۳۹
۴-۱۳-اسید کلریدریک نرمال ۳۹
۴-۱۴-گزارش نتایج آزمایش ۴۰
۴-۱۵-نمونه گیری ۴۰
۴-۱۶-فعل و انفعالات ۴۰
۵-۱۷-تبصره ۴۱
۴-۱۸-آزمایش : ALKALINITY (قلیائی ) ۴۴
۴-۱۹-آزمایش M45
۴-۲۰-آزمایش pb 45
۴-۲۱- اهمیت Blow down 46
۴-۲۲- PH47
۴-۲۳- روش آزمایش TDS روی بویلرها ۴۸
۴-۲۴-آزمایش TH با سختی کل ۴۸
۴-۲۵-یون کلراید CLNACL49
۴-۲۶-آزمایش فسفات PO450
۴-۲۷-آزمایش PO450
۴-۲۸-آزمایش هیدرازین N2H451
۴-۲۹-آزمایش CO251
۴-۳۰-آزمایش آمونیاک۵۱
۴-۳۱-آزمایش آهن  کل ۵۲
۴-۳۲-آزمایش آهن محلول ۵۲
۴-۳۳-آزمایش (free Mineral Acid ) FMA53
۴-۳۴-آزمایش  سیلیس SIO253
۴-۳۵-آزمایش ca54
۴-۳۶-تعیین غلظت اسید کلریدریک ۵۵
۴-۳۷-تعیین غلظت اسید سولفوریک۵۵
۴-۳۸-تعیین غلظت سود (NaoH) 55
۴-۳۹-کالیبره نمودن دستگاه های T.D.S55
۴-۴۰-نگهداری ۵۶
۴-۴۱-آزمایش آهن (fe56
۴-۴۲-آزمایش PH56
۴-۴۳-آزمایش TDS( کلیه مواد محلول در آب ) ۵۶
۴-۴۴-آزمایش هیدرازین (N2H457
۴-۴۵-آزمایش کلراید(NaCL57
۴-۴۶-آزمایش سختی کلی (TH57
۴-۴۷-آزمایش pa( قلیائیت کربناتی) ۵۷
۴-۴۸-آزمایشpb( قلیائیت هیدرواکسیدی) ۵۸
۴-۴۹-آزمایش po4 (فسفات) ۵۸
منابع و مأخذ ۵۹

بررسی کارخانه لاستیک سازی دنا

تاریخچه لاستیک
خدمت صنعت لاستیک از زمانی است که بشریت به خاصیت الاستیک ترکیباتی که از درختان کائوچو در لفظ یونانی درخت گریان بدست می آمد ، برد . ولی صنعت ساخت کالاهای لاستیکی به اشکال مختلف وقتی به طور جدی شروع شد که انسان پی به اثر گوگرد بر ترکیبات لاستیکی برد.
حدود سالهای ۱۸۹۰ – ۱۸۸۰ میلادی ، قبل از پیشرفت علم پتروشیمی تمام  کالاهای لاستیکی از کائوچوی طبیعی (NR) بدست می آمد منبع تهیه آن درختان وحشی در دره های جنگل های آمازون در برزیل بود.
در اوایل قرن اخیر روش تهیه لاستیک طبیعی با استفاده از درختان دست کاشت در کشورهای جنوب شرقی آسیا معمول شد.
در اثنای جنگ جهانی دوم تهیه لاستیک مصنوعی دراروپا و آمریکا شروع شد و امروزه انواع مختلف لاستیک مصنوعی از ترکیبات نفتی و غیر نفتی تهیه می شود.
عامل مهمی که در ترکیبات لاستیکی باید وجود داشته ، وجود خاصیت الاستیکی در آنها می باشد و هر چه این مقدار بیشتر باشد نتایج بهتری در ساخت کالاهای مختلف می باشد .
با افزایش تولید و مصرف محصولات لاستیکی تهیه لاستیک بازیابی شده نیز معمول گردیده است.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

 

6900 تومان – خرید