کار تحقیقی آئین دادرسی اطفال

نام پروژه :: آئین دادرسی اطفال
حجم فایل ::۷۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته حقوق
فرمت :Word
صفحات ::۹۷

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

پیشگفتار
فشرده مطلب
کلیات
تعریف طفل
طفل در ایتالیا
طفل در ژاپن
طفل در فرانسه
تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران
اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال
کنکاشی در جرایم اطفال
دادرسی اطفال
انواع بزهکاری اطفال
نوع رسیدگی به جرایم اطفال
تعیین وکیل تسخیری برای طفل
تقسیم بندی متهمین اطفال از لحاظ سن
قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه اطفال
صلاحیت دادگاه اطفال
صلاحیت شخصی
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
دادسرا و جرایم اطفال
تشریفات کیفری ناظر به مراحل قبل از محاکمه
تشریفات کیفری ناظر بر مرحله ضمن محاکمه
عدم توقیف طفل ضمن محاکمه
غیر علنی بودن محاکمه طفل
تعیین تکلیف طفل در زمان کوتاه
تشکیل پرونده شخصیت
توقیف دادرسی
دادرسی با توجه به حقوق قانونی طفل
ایران
ایتالیا
ژاپن
آراء دادگاه ها در کشورهای مختلف
حقوق طفل پس از محرومیت از آزادی
چگونگی اجرای روش
مراقبتی در محیط آزاد
سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی
اجرای روش آزادی با مراقبت در زمان سپردن
سازش با مجنی علیه
روش بین محیط بسته و آزاد
حبس در منزل
اشتغال به کار
چگونگی اجرای روش نیمه آزادی
طرز حمایت از طفل در روش نیمه آزادی
طرز اجرای روش نیمه آزادی
چگونگی اجرای مجازات در موسسات باز
روش اجرای مجازات در زندان
روش های مختلف در زندان
روش عمومی
روش انفرادی
روش مختلط
نتیجه گیری
منابع

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

6000 تومان – پرداخت و دریافت فایل