گزارش کارآموزی شرکت تعاونی روستایی

‘گزار کارآموزی  ::شرکت تعاونی روستاییکاراموزی شرکت تعاونی تولیدی روستایی
حجم فایل ::۴۹۸ کیلوبایت
دسته بندی::
فرمت :Word
صفحات ::۳۵

قیمت : ۳۴۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

3400 تومان – خرید

فهرست مطالب:

خلاصه گزارش :    ۵

فصل اول – معرفی شرکت تعاونی روستایی    ۷

فصل دوم – نت در شرکت ( تعاریف )    ۹
پیشگفتار :    ۹
۱- دوره نخست و BM :    ۱۰
۲- دوره دوم و TPM :    ۱۰
۳- دوره سوم و RCM :    ۱۲
دست‌آوردهای جدید نت در این دوره عبارتند از :    ۱۳
سیستم نگهداری و تعمیرات واکنشی (Reactive Maintenance)    ۱۴
از نگهداری و تعمیرات واکنشی  (Reactive  Maintenance)آغاز می‌نماییم :    ۱۴
نگهداری و تعمیرات موثر  (Proactive  Maintenance)    ۱۷
نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر (Total Productive Maintenance)    ۱۸
سیزده گام تا نت در کلاس جهانی    ۲۲
۱- تغییر در باورها و تکنیکها :    ۲۳
۲- درک تغییرات :    ۲۴
۳- کار گروهی :    ۲۴
۴- آموزش :    ۲۵
۵ – مدیریت دارایی‌ها :    ۲۶
۶- کنترل موجودی و انبار :    ۲۶
۷- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :    ۲۷
۸- نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :    ۲۷
۹- نگهداری و تعمیرات پیشگویانه :    ۲۸
۱۰ – خرید و تدارکات :    ۲۹
۱۱- نت پیش‌اقدام (PAM) :    ۲۹
۱۲- قابلیت شمارش و اندازه‌گیری :    ۳۰
۱۳- نت بر پایه قابلیت اطمینان :    ۳۱
فصل سوم – نرم افزار نت اجرایی در شرکت تعاونی روستایی استان قزوین    ۳۳
ویژگی‌های برجسته نرم افزارC-Maint  :    ۳۴
ماژول اطلاعات پایه‌ای    ۳۴
ماژول تعمیرات پیشگیرانه (PM)    ۳۵
ماژول تعمیرات اضطراری (EM)    ۳۵
ماژول تعمیرات فرصتی(OP)    ۳۶
ماژول آنالیز تامین‌کنندگان و پیمانکاران    ۳۶
ماژول گزارشات    ۳۶
سایر قابلیت‌های نرم افزار :    ۳۷
نگهداری و تعمیرات روتین ( RM  )    ۳۷

فصل چهارم – نتیجه گیری    ۳۹
نتیجه گیری :    ۴۰

خلاصه گزارش : 
در طول دوره کاراموزی در شرکت تعاونی روستایی استان ……….. با اطلاعات فنی جالب توجهی آشنا شدم ، فعالیت در این شرکت موقعیت مناسبی برای آموختن اطلاعاتی بود که در محیط آموزشی شرایط آموختن آنها فراهم نبود ، این شرکت یک شرکت بزرگ میباشد و خدمات و فعالیت های این شرکت در سراسر استان گسترده میباشد ، در طول دوره با اطلاعات و آموخته های گوناگونی مواجه بودم که در این گزارش به اختصار به استحضار شما استاد گرامی می رسانم .

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

3400 تومان – خرید