گزارش کارورزی

نام پروژه ::گزارش کارورزی
حجم فایل ::کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت :: Word
صفحات ::۲۱

قیمت : ۲۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

مقدمه ۱
نمودار سازمانی ۲
انواع انتقال ۳
انواع مراکز ۴
انواع سو ئیچینگ ۶
سیگنالینگ ۶
مراکز تلفن۷
مکانیزم مخابرات ۱۰
واحد سوئیچ ۱۱
کارتهای موجود در سوئیچ ۱۱
چک سوئیچ۱۲
راه اندازی یک  مرکز۱۳
شبکه های خصوصی مجازی (VPN16
دسته بندی VPN بر اساس رمز نگاری ۱۷
دسته بندی VPN بر اساس لایه پیاده سازی ۱۷
دسته بندی VPN بر اساس کارکرد تجاری۱۹
مختصری درباره تئوری VPN19
پیاده سازی VPN20
پرتکل های مورد استفاده۲۱

مقدمه:

ارتباط مخابراتی سرخس با دنیای خارج اولین بار در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی توسط یک رشته سیم مغز فولاد به صورت فیزیکی و با تیرهای چوبی بر قرار گردید.
در شهریور ۱۳۲۰ همزمان با حمله روس ها از شمال به ایران این خط ارتباطی قطع گردیده و مجدداً از سال ۱۳۲۳ اما از مسیر دیگری ارتباط دایر می شود
در سال ۱۳۵۲ پنجاه خط مغناطیسی در سرخس دایر که این مقدار در سال ۱۳۵۳ به ۲۰۰ خط و در سال ۱۳۵۷ به ۴۴۰ خط افزایش می یابد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و در سال ۱۳۶۳ مرکز تلفن سرخس احداث و ۱۰۰۰ شماره الکترو مکانیکی (EMD) نصب و راه اندازی شد.
در سال ۱۳۷۴ سوئیچ فوق جمع آوری و به جای آن سوئیچ ۳۰۰۰ شماره های دیجیتال ERICSSON نصب و راه اندازی گردید. در سال ۱۳۷۷ این مقدار به ۵۰۰۰ شماره ERICSSON و در سال ۱۳۸۰ به ۸۰۰۰ شماره افزایش یافت. در سال ۱۳۸۱ نیز سوئیچ ۱۰۰۰۰ شماره PARSTEL نصب و راه اندازی گردید.
در سال ۱۳۸۴ با اضافه شدن تقاضا بیش از ظرفیت سوئیچ را تغییر داده و سوئیچ ZTE   که قابلیت ۱۲۰۰۰ شماره را دارد و قابل ارتقا نیز می باشد

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. بلافاصله بعد از خرید به صورت اتو ماتیک مقاله را دانلود کنید

2800 تومان – پرداخت و دریافت فایل