بازدید: 585
 

بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با تعهد سازمانی درکارخانه پتروشیمی

رابطه تيپ شخصيتي

عنوان مسئله این پژوهش ::بررسی رابطه تیپ شخصیتی (برونگرا ـ درونگرا ) با تعهد سازمانی در کارخانه پتروشیمی لرستان
این پژوهش هدف اصلی زیر را دنبال می کند :
بررسی رابطه تیپ شخصیتی برونگرا ـ درونگرا با میزان تعهد سازمانی
حجم فایل :: ۷۷ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی
فرمت :Word
صفحات ::۷۳
قیمت : ۱۹۸۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحهرابطه تیپ شخصیتی
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول (کلیات)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۳
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… ۴
ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۶
اهداف وسؤالهای تحقیق ……………………………………………………………………………………۸
فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..۸
تعاریف واژه ها و متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………۹
جایگاه مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم:
بخش اول :شخصیت ………………………………………………………………………………………..۱۴
بخش دوم:تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………..۳۴
بخش سوم :پیشینه ی مطالعاتی……………………………………………………………………………..۵۰
فصل سوم:
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………۵۳
جامعه ی آماری ، نمونه گیری ، روش نمونه گیری ……………………………………………………..۵۴
روش نمره گذاری ………………………………………………………………………………………..۵۵
ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………………….۵۶
روش تجزیه و تحلیل آماری ………………………………………………………………………………۵۶
فصل چهارم:
یافته های پژوهش ………………………………………………………………………………………….۵۸
فرضیه های اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………۵۸
فرضیه های فرعی پژوهش …………………………………………………………………………………۵۹
فصل پنجم:
خلاصه ، بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………..۶۲
جایگاه مسئله پژوهش در عرصه ی علم و کاربرد ………………………………………………………..۶۵
مشکلات و محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………۶۶
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………..۶۸
پیوست ها……………………………………………………………………………………۷۰
پی نوشتها……………………………………………………………………………………۷۱


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

برای خرید و دانلود آنلاین روی بنر زیر کلیک کنید.

19800 تومان – ok

 

مطالب مرتبط

چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری پيشرفت تحصيلي دانش آموزان زنان سرپرست خانوار اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس