تحقیق اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

پزشکی

نام پروژه ::اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط
حجم فایل ::۷۱ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته پزشکی
فرمت :: Word
صفحات ::۷۰

قیمت : ۷۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

7500 تومان – اضافه‌کردن و دانلود

فهرست مطالب:

اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط

Contents
موضوع تحقیق :    ۱
اثبات حرمت یا عدم حرمت سقط    ۱
۱) نطفه    ۲۸
۲) علقه    ۳۱
۳) مضغه    ۳۳
۴) روح    ۳۵
۵) جنین    ۳۶
۶) سقط    ۳۸
مراحل تشکیل جنین    ۴۰
مراحل حاملگی و اندازه جنین از نظر جنین شناسی    ۴۱
اولاً: الظلمات الثلاث    ۴۴
ثانیاً: مراحل تشکیل جنین    ۴۶
۱) تشکیل نطفه    ۴۶
۲) تشکیل علقه    ۴۶
۱) پوست لایه بیرونی (ظاهری)    ۴۷
۲) پوست لایه درونی    ۴۷
۳) پوست لایه میانی    ۴۷
۳) مرحله مضغه    ۴۸
۴) مرحله عظام    ۶۵
۵) مرحله لحم    ۶۵
۶) مرحله تسویه    ۶۵

آنچه که لازم است در ابتدای مباحث طرح شده مورد بررسی سقط جنین می باشد
چگونه می اوان حرمت سقط جنین را ثابت کرد و از چه راهی امکان اثبات وجود دارد؟ چرا که ثابت شدن یا نشدن این مسئله اثراتی مستقیم بر روی جواز یا عدم جواز آن در موارد مختلف خواهد گذاشت، مثلاً در صورت اثبات عدم حرمت سقط سنگینی حکم در موارد دیگر (  مثلاً در خطر بودن جان مادر ) نیز کمتر خواهد شد و شاید بتوان حکم ساده تری را در این گونه موارد صادر کرد و بالعکس در صورت اثبات حرمت سقط جنین هنگامیکه در موارد مختلف اصل حرمت سقط باشد برای رد این اصل شرایط ایجاد شده حکم جدیدی را صادر نمود، البته انجام تمام این مراحل وصدور حکمهای مختلف در حیطه کار مراجع تقلید و فقها می باشد و از محدوده کار ما خارج می باشد لذا فقط به بررسی آنها و تحلیل مراتب مختلف آن می پردازیم و به هیچ وجه در صدد صدور حکم با رد احکام صادر شده نمی باشیم و بیان مطلبی در ذیل سخنان بزرگان و فقها صرفاً به منظور ایجاد سؤال جهت یافتن جواب می باشد و هرگز به معنای رد سخنان آنان نمی باشد.
طبق تحقیقات در کتب مختلف روایی و فقهی بزرگان هیچکدام از این کتب که تعداد آنها نیز کم نبوده روایتی که به طور مستقیم ولالت بر جرمت سقط کند یافت نمی شد. در تأیید این گفته سخن چندی از بزرگان را نیز می توان اضافه نمود مانند این بیان که می فرماید: « در کتب فقهیه در باب جنایت بر حمل مطلبی که دلالت بر حرمت اسقاط جنین کند نیامده است و یا من نیافته ام »،  آیا نویسنده این مقاله فرد شناخته شده ای است؟ نویسنده مهم است.
اما به دلیل انکه مسئله دارای اهمیت بسیاری می باشد لذ پس از بررسیهای مختلف تنها روایتی که جهت حرمت سقط به آن استناد کرده اند روایت ذیل می باشد که به روایت اسحق بن عمار معروف است:

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

7500 تومان – اضافه‌کردن و دانلود