تحقیق دیر جوش خوردن قطعات استخوان شکسته

پزشکی

نام پروژه ::دیر جوش خوردن
حجم فایل ::۶۰ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته پزشکی
فرمت :: Word
صفحات ::۱۱۱

قیمت : ۳۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

دیر جوش خوردن، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته ،‌بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته
ryll.millis and Aaron M.Jackson

عموماً ترمیم شکستگی استخوان در یک شیوه منظم و با اجزای تشکیل دهنده مکانیکی و بیولوژیکی مناسب که در حال حاضر موجود است، دنبال می شود. تکنیکهای جراحی بهبود یافته و جراحیهای پیوند زدن، به جراحان این اجازه را می دهد که شکستگی استخوان نسبتاً پیچیده را با نتیجه موفقیت آمیزی معالجه نمایند. با وجود این ، برخی عارضه ها با این جراحی در بیمار رخ خواهد داد و ترمیم های متعاقب شکستگی در استخوان شامل،‌استئومیلیت (عارضه عفونت ماده استخوان بوسیله میکروب چرکزا) ، شل شدن درون کاشت، ‌و عدم استحکام شکستگی استخوان خواهد بود. همه این عارضه ها ممکن است به دیرجوش خوردن استخوان ، جوش نخوردن دو سر استخوان شکسته، یا بدجوش خوردن قطعات استخوان شکسته منجر شود، و اگر قوانین ثابت سازی شکستگی در استخوان بطور دقیق دنبال نشود، ممکن است کل این سه پیامد در بیمار رخ دهد.

فهرست مطالب
شکستگی های استخوانی دیرجوش خورده ۴
شکستگی های استخوانی جوش نخورده ۵
درمان شکستگیهای اسخوانی دیرجوش خورده ۲۱
شکستگیهای استخوانی دیرجوش خورده غیر عفونی: ۲۱
شکستگیهای استخوانی جوش نخورده غیر عفونی غیر زیستا ۲۸
درمان شکستگیهای استخوانی بدجوش خورده ۳۵
محیطهای الکترومغناطیسی تعدیل یافته ۴۲
فراصوت تعدیل یافته شدت پایین ۴۳
I- سلولهای استخوانی (Bone cells) 48
انواع بافت استخوانی ۵۲
انواع مغز استخوان ۵۷
چکیده: ۵۹
معرفی ۶۰
III. تغییرات دائمی بر حجم استخوانی : ۶۲
تأثیرات استروئیدهای جنسی. ۶۲
A . نمونه تغییرات در طول عمر بر حجم استخوانی. ۶۲
B . تأثیرات استروئیدهای ۶۴
C.کاهش استخوانی مربوط به سن و ارتباط با استروئیدهای جنسی ۶۶
IV : تأثیراتی اسکلتی استروژن: مکانیسمهای عمل ۶۹
فصل چهارم :‌ نتایج ۱۰۶

منبع ندارد

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

3500 تومان – اضافه‌کردن و دانلود