پایان نامه در مورد زمین شناسی

پایان نامه زمین شناسی

عنوان ::پایان نامه زمین شناسی

پایان نامه مقطع کارشناسی زمین شناسی

حجم فایل ::۱۳۶ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کشاورزی
فرمت :Word
صفحات ::۲۳۰

قیمت : ۲۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:

پایان نامه زمین شناسی

پایان نامه زمین شناسی

–    رخدادهای زمین ساختی در ایران زمین (تکامل ژئودینامیکی در ایران)
–    نئوتتیس
–    زون البرز
–    البرز
–    تاریخچه چینه ای البرز
۱-    سازند سلطانیه
۲-    سازند باروت
۳-    سازند زاگون
۴-    سازند لالون
۵-    کوارتزیت کامبرین (راس)
۶-    سازند میلا
۷-    سازند جیرود
۸-    سازند مبارک
۹-    سازند دورود
۱۰-سازند روته
۱۱-سازند  نسن
۱۲-سازند الیکا
۱۳-سازند شمشک
۱۴-سازند دلیچای
۱۵-سازند لار
۱۶-سازند آبناک
۱۷-سازند تیزکوه
۱۸-سازند کرتا سه بالایی
۱۹-سازند فجن
۲۰-سازند زیارت
۲۱-سازند کرج
۲۲-سازندکند
۲۳-سازند قرمز پایینی
۲۴-سازند قرمز بالایی
۲۵-نهشته های پلیوسن-کواترنری
۲۶-کواترنری
–    سنگ شناسی آذرین منطقه البرز
–    نگرش به تصادم های تکتونیکی و جانوران گذشته منطقه مرکزی –غربی رشته کوه البرز در ایران
–    زمین ساخت البرز
–    نگاهی دیگر به تکتونیک محدوده البرز با تمرکز بر تهران
–    جایگاه و ویژگی های زمین شناسی استان تهران
–    نقش گسله شمال تهران در تکوین حوضه های رسوبی البرز مرکزی و ایران مرکزی
–    نگاهی به تکتونیک البرز با تمرکز بر دماوند
–    زمین شناسی اقتصادی
–    زمین شناسی اقتصادی محدوده تهران
–    زمین شناسی اقتصادی ناحیه شرق تهران
–    زمین شناسی اقتصادی ناحیه دماوند
–    ذخایر ومنابع معدنی موجود در ایران
–    منابع اقتصادی ایران ازدیدگاه جهانی
–    اطلاعاتی در مورد برداشت ها وچگونگی عملکرد در عملیات صحرایی
–    گزارش کارصحرایی مناطق بازدید شده
–    جلسه اول :فیروز کوه
–    جلسه دوم: خسروان
–    جلسه سوم: کند
–    جلسه چهارم: افجه
–    جلسه پنجم: لالون
–    جلسه ششم: امامزاده داود
–    جلسه هفتم: کرج
–    جلسه هشتم: روته
–    جلسه نهم: شرق زیاران
–    جلسه دهم: گردنه امامزاده هاشم –دماوند
–    GPS به زبان ساده
–    GIS (مبانی دورسنجی)
–    ضمیمه عکس
–    ضمیمه مقالات
–    ضمیمه نقشه ها
–    منابع

–    تعریف علم زمین شناسی:
علوم زمین به معارف یا شناختهایی اطلاق می شود که مسائل مربوط به زمین از قبیل: منشا آن ساختمان ترکیب وتحولات گذشته وحال و.. را مورد مطالعه قرار میدهد. هدف این علم ،شناسایی ومطالعه تئوری های پیدایش زمین، وضعیت زمین در فضا ،تاریخ زمین شناسی، شکل وابعاد زمین ،مشخصات فیزیکی وشیمیایی، مواد تشکیل دهنده آن، بررسی عواملی که در وضعیت زمین تاثیر دارند و درآخر مطالعه شناسایی مواد مفید زمین ونحوه اکتشاف واستفاده از آنهاست.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

2900 تومان – پرداخت