طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 22 تهران حجم فايل ::10.7 کيلوبايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::108 قيمت :15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 20 تهران حجم فايل ::6.17 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::121 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۹تهران حجم فایل ::۸٫۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۵۲ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: خلاصه گزارش جهت مدیران ۱ مقدمه ۳ -۱ نتایج مطالعات و تحلیلها ۵ -۱-۱ ویژگی کلی منطقه […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

طرح تفصیلی منطقه 17تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 17تهران حجم فايل ::6.37 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::125 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 17تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران حجم فايل ::6.93 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::173 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱5تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱5 تهران حجم فايل ::6.19 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::119 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱5تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱3 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱3 تهران حجم فايل ::7.69 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: Word صفحات ::228 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱3 تهران

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 12 تهران حجم فايل ::10.7 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::110 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه 5 فصل اول : نتايج مطالعات و تحلي لها 9 1. تحولات گذشته، حال و […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران حجم فایل ::۱۰٫۷۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۰۴ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیلها ۱ -۱ تحولات گذشته، وضع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 11 تهران حجم فايل ::7.69 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::228 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 11 تهران

طرح تفصیلی منطقه 10 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 10 تهران حجم فايل ::10.4 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf  صفحات ::146 قيمت :15000  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 10 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران حجم فایل ::۷٫۷۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۲۰ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه ۱ معرفی منطقه ۳ ۹ ۱- تحولات گذشته، وضع موجود و ویژگی های منطقه ۶ […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۹ تهران

طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 7 تهران حجم فايل ::1.6 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::220 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: (خريد با تمامي کارت هاي عضو شتاب : بلافاصله بعد از خريد مي توانيد مقاله را […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 7 تهران

طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 8 تهران حجم فايل ::کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::173 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي شهر […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 6 تهران حجم فايل ::5.16 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::115 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحات کوتاه : مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 6 تهران

طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 4 تهران تهیه الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه و همکاری با شهرداری منطقه حجم فايل ::3.7 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::177 قيمت :15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ريزي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 4 تهران