پایان نامه ارزیابی وضعیت و نقش کارکردی دهیاری درروستاهای کوچک

نام پروژه ::ارزیابی وضعیت و نقش کارکردی دهیاری درروستاهای کوچک حجم فايل ::1.95 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت ::  Word صفحات ::88 قيمت : 69000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: اين تحقيق شامل 5 فصل بشرح ذيل است: در فصل اول تحقيق ذکر […]

توضیحات بیشتر پایان نامه ارزیابی وضعیت و نقش کارکردی دهیاری درروستاهای کوچک

پایان نامه ارائه الگو و مکان یابی برای استقرار فضاهای ورزشی در راستای عدالت شهری

نام پروژه :: ارائه الگو و مکان یابی برای استقرار فضاهای ورزشی در راستای عدالت شهری حجم فايل ::4.78 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf و Word صفحات ::130 قيمت : 68000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده مقدمه 1– فصل اول: طرح […]

توضیحات بیشتر پایان نامه ارائه الگو و مکان یابی برای استقرار فضاهای ورزشی در راستای عدالت شهری

پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری

نام پروژه ::تحلیل و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در استان کردستان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری حجم فایل ::۵٫۷۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۲۱۹ قیمت : ۵۹۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل […]

توضیحات بیشتر پایان نامه تحلیل و برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری

مدیریت کالبدی سکونتگاههای شهری همراه با ارائه مدل

نام پروژه ::مدیریت کالبدی سکونتگاههای شهری همراه با ارائه مدل حجم فايل ::1.38 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت ::  Word صفحات ::187 قيمت : 38000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه    ‌أ مـــــــبانــــــــــــی نـــظــــــــــــری سکونتـــــــــگاه هــــــای غیـــــــــر رســـــــــــمی    1 1-1-مفهوم(حاشه نشینی)اسکان غیر رسمی   […]

توضیحات بیشتر مدیریت کالبدی سکونتگاههای شهری همراه با ارائه مدل

پایان نامه بررسی و تحلیل پیش زمینه ها و ساختارهای مناسب اداری و تشکیلاتی در موفقیت دهیاریها

نام پروژه ::بررسی و تحلیل پیش زمینه ها و ساختارهای مناسب اداری و تشکیلاتی در موفقیت دهیاریها پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی روستایی حجم فايل ::423 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی فرمت ::  Word صفحات ::100 قيمت : 35000 تو مان زمان ارسال همزمان […]

توضیحات بیشتر پایان نامه بررسی و تحلیل پیش زمینه ها و ساختارهای مناسب اداری و تشکیلاتی در موفقیت دهیاریها

طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 22 تهران حجم فايل ::10.7 کيلوبايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::108 قيمت :15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 22 تهران

طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 20 تهران حجم فايل ::6.17 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::121 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع و تفصيلي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱۹تهران حجم فایل ::۸٫۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۱۵۲ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: خلاصه گزارش جهت مدیران ۱ مقدمه ۳ -۱ نتایج مطالعات و تحلیلها ۵ -۱-۱ ویژگی کلی منطقه […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱9تهران

طرح تفصیلی منطقه 17تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 17تهران حجم فايل ::6.37 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::125 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 17تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران حجم فايل ::6.93 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::173 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱6 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۱5تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱5 تهران حجم فايل ::6.19 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::119 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه ۱5تهران

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران حجم فایل ::۷٫۶۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۲۲۸ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 12 تهران حجم فايل ::10.7 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf صفحات ::110 قيمت : 15000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه 5 فصل اول : نتايج مطالعات و تحلي لها 9 1. تحولات گذشته، حال و […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 12 تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران حجم فایل ::۱۰٫۷۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۰۴ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: طرح تفصیلی منطقه ۵ تهران فصل اول: نتایج مطالعات و تحلیلها ۱ -۱ تحولات گذشته، وضع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه ۱ تهران حجم فایل ::۷٫۶۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: pdf صفحات ::۲۲۸ قیمت : ۱۵۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهیه طرح های جامع و تفصیلی […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 1 تهران

طرح تفصیلی منطقه 10 تهران

نام طرح ::طرح تفصیلی منطقه 10 تهران حجم فايل ::10.4 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري و روستايي فرمت :: pdf  صفحات ::146 قيمت :15000  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت توضیحاتی کوتاه در مورد طرح: مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نهاد مشترک مسئول تهيه طرح هاي جامع […]

توضیحات بیشتر طرح تفصیلی منطقه 10 تهران