پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۳۴۰

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۳۴۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی حجم فایل ::۱۳۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۱ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه اطلاعات مالی آتی، به رویدادها و اقداماتی مربوط می‌شود که هنوز واقع نشده و ممکن است واقع نشود. بخش ۳۴۰ استانداردهای حسابرسی […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۳۴۰

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۹۳

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۹۳ تنظیم اطلاعات مالی حجم فایل :: ۱۴۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۵ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه یک واحد اقتصادی، ممکن است از حسابرس بخواهد با اخذ اطلاعات اولیه از آن واحد، اطلاعات مذکور را به اطلاعات مالی منطبق با […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۹۳

پاورپوینت استانداردحسابرسی شماره ۹۲

عنوان پاورپوینت ::استانداردحسابرسی شماره ۹۲ اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی حجم فایل :: ۱۰۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۱ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه در اجرای روشهای توافقی ، حسابرس تنها یافته های عینی بر مبنای روشهای توافقی را گزارش می کند و هیچ […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استانداردحسابرسی شماره ۹۲

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۷۲

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۷۲ سایر اطلاعات مندرج در گزارشهای حاوی صورتهای مالی حسابرسی شده حجم فایل :: ۱۰۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۱۴ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه حسابرس مسئولیت خاصی برای ارزیابی مناسب بودن سایر اطلاعات ندارد. فرض زیربنایی هدف و دامنه حسابرسی […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۷۲

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۷۰

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۷۰ گزارش حسابرس مستقل در باره صورتهای مالی حجم فایل :: ۱۷۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۳۸ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه بخش ۷۰ استانداردهای حسابرسی ،  استانداردها و راهنماییهای لازم را در مورد اجزای اصلی گزارشهای حسابرسی مقبول و تعدیل […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۷۰

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۶۲

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۶۲ استفاده از نتایج کار کارشناس حجم فایل :: ۱۰۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۱۳ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه از حسابرس انتظار نمی رود که دانش تخصصی فرد آموزش دیده ای را برای انجام حرفه یا شغل دیگری داشته، یا […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۶۲

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۶۱

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۶۱ ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی حجم فایل :: ۱۲۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۵ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه طبق بخش ۶۱ استانداردهای حسابرسی، حسابرس مستقل باید از فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی واحد مورد رسیدگی شناخت داشته باشد و مربوط […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۶۱

پاورپوینت استاندارد شماره ۵۸ حسابرسی

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره۵۸ تاییدیه مدیران حجم فایل :: ۱۴۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۵ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه مدیریت واحد مورد رسیدگی در جریان حسابرسی ،  مطالبی را به صورت صریح یا ضمنی درصورتهای مالی و در پاسخ به پرس و جوهای حسابرس […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد شماره ۵۸ حسابرسی

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۵۳

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۵۳ نمونه گیری در حسابرسی و سایر روشهای انتخاب اقلام برای آزمون حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۳۸ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: مقدمه هدف بخش ۵۳ استانداردهای حسابرسی ، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم درباره چگونگی استفاده از روشهای […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۵۳

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۳۲

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۳۲ اهمیت در حسابرسی حجم فایل :: ۹۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۱۳ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: کلیات “اهمیت” یکی از مفاهیم بنیادین حسابرسی است. اهمیت در تمام مراحل حسابرسی، اعم از برنامه ریزی و اجرا، و نیز ارزیابی و گزارشگری […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۳۲

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۵

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۲۵ ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی حجم فایل :: ۱۳۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۱ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: کلیات هدف این بخش، ارائه استانداردها و راهنماییهای لازم در مورد مسئولیت حسابرس نسبت به پیشگیری و کشف موارد […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۵

پاورپوینت استانداردحسابرسی شماره۲۴

عنوان پاورپوینت ::استانداردحسابرسی شماره۲۴ مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب و اشتباه، در حسابرسی صورتهای مالی حجم فایل ::  ۲۳۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۵۰ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: کلیات همان گونه که در بخش ۲۰ استانداردهای حسابرسی عنوان گردیده، هدف حسابرسی صورتهای مالی این است […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استانداردحسابرسی شماره۲۴

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۲

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۲۲ کنترل کیفیت کار حسابرسی حجم فایل :: ۱۰۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۱۶ قیمت : رایگان فهرست عناوین پاورپوینت: کلیات •      دریک موسسه حسابرسی، کنترل کیفیت شامل سیاستها و روشهای            مورد عمل  برای حصول اطمینان از برآورده شدن […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره ۲۲

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۱

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۲۱ قرارداد حسابرسی حجم فایل :: ۹۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۱۵ قیمت : رایگان بخشی از  پاورپوینت: کلیات اهداف قرارداد حسابرسی عبارت است از : •• کاهش یا حذف هر گونه سوءتفاهم با صاحبکار. •• مدرک و تاییدی برای انتخاب حسابرس. •• […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۱

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۰

عنوان پاورپوینت ::استاندارد حسابرسی شماره ۲۰ هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی حجم فایل :: ۱۱۴کیلوبایت دسته بندی:: رشته حساباری فرمت :: powerpoint تعداد اسلاید ::۲۴ قیمت : رایگان بخشی از پاورپوینت: انواع کلی خدمات حسابداران رسمی خدمات اطمینان بخش خدمات نااطمینان بخش ماهیت خدمات اطمینان بخش • خدماتی است که خطر اطلاعاتی را […]

توضيحات بيشتر پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۲۰