ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی مدیرت حسابداری با توجیهات عنوان موضوع انگلیسی:An Exploratory Exercise to Establish the Profile of a Double-hybrid Management Accountant with Justifications حجم فایل ::۳۸۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۵ تعداد […]

توضیحات بیشتر ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی

ترجمه تخفیف و بخشش ها رشته حسابداری

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تخفیف و بخشش ها عنوان موضوع انگلیسی:Discounts and grants حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۴ تعداد صفحات انگلیسی ::۲ قیمت : ۲۰۰۰ تومان دریافت فایل با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی: Discounts […]

توضیحات بیشتر ترجمه تخفیف و بخشش ها رشته حسابداری

ترجمه تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA عنوان موضوع انگلیسی: Empirical Analysis of Portfolio Optimization Based on DEA model حجم فایل ::۳۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۷ تعداد صفحات انگلیسی ::۴ قیمت : […]

توضیحات بیشتر ترجمه تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی عنوان موضوع انگلیسی:DEA Portfolio Selection in Malaysian Stock Market حجم فایل :: ۲۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۸ تعداد صفحات انگلیسی ::۵ قیمت : ۴۹۰۰ دریافت فایل با اتمام پرداخت […]

توضیحات بیشتر ترجمه انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی

ترجمه حسابداری بهره وری بانکداری ترکیه …

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: بهره وری بانکداری ترکیه : دو مرحله سیستم شبکه می باشد . بازده متغیر به مدل مقیاس عنوان موضوع انگلیسی:Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری ترجمه درس: پژوهش عملیاتی فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی […]

توضیحات بیشتر ترجمه حسابداری بهره وری بانکداری ترکیه …

ترجمه هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا عنوان موضوع انگلیسی:Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region Christos Staikouras a,∗, Emmanuel Mamatzakis b, Anastasia Koutsomanoli-Filippaki a a Department of Accounting and Finance, Athens University of Economics and Business, ۷۶ Patision Street, 10434 Athens, Greece b […]

توضیحات بیشتر ترجمه هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا

ترجمه رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

عنوان موضوع فارسی:: رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر عنوان موضوع انگلیسی::The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence حجم فایل ::۶۴۸  کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۲ تعداد صفحات انگلیسی ::۱۰ قیمت : ۳۹۰۰ […]

توضیحات بیشتر ترجمه رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

ترجمه گسب شماره34چیست؟

عنوان موضوع فارسی::گسب شماره۳۴چیست؟ عنوان موضوع انگلیسی::WHAT IS GASB 34? حجم فایل ::۲۳  کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی ::  Word تعداد صفحات فارسی ::۱۱ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به همراه ترجمه فارسی: WHAT […]

توضیحات بیشتر ترجمه گسب شماره34چیست؟

ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی

عنوان موضوع فارسی:: گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم مدرسه تجارت مالی و حسابداری دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان عنوان موضوع انگلیسی::GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety Sonja Gallhofer and Jim Haslam School of Accountancy and Business Finance, University of Dundee, Dundee, […]

توضیحات بیشتر ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی

ترجمه تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

عنوان موضوع فارسی:: حسابداری و منفعت عمومی دین نو مدرسه بازگانی هاسکاین، دانشگاه کالگری، کالگری، کانادا و مدرسه بازرگانی اسکولیک، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا عنوان موضوع انگلیسی:: Editorial Accounting research and the public interest Dean Neu Haskayne School of Business, University of Calgary, Calgary, Canada, and Cameron Graham Schulich School of Business, York University, Toronto, […]

توضیحات بیشتر ترجمه تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

ترجمه حقایق در مورد گسب

عنوان موضوع فارسی:: حقایق در مورد گسب عنوان موضوع انگلیسی::gasb حجم فایل :: ۱۹۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۸ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ صفحه دوستونه قیمت : ۴۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت(لینک دانلود در پاین صفحه) بخشی […]

توضیحات بیشتر ترجمه حقایق در مورد گسب

ترجمه مقاله راهنمای شغلی-مدیریت تولید

عنوان موضوع فارسی::راهنمای شغلی-مدیریت تولید عنوان موضوع انگلیسی::Career Guide – Production Management حجم فایل :: ۱۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۵ تعداد صفحات انگلیسی ::۵ قیمت : ۱۹۰۰ تو مان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به […]

توضیحات بیشتر ترجمه مقاله راهنمای شغلی-مدیریت تولید

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

عنوان موضوع فارسی:: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام عنوان موضوع انگلیسی::Residual income risk, intrinsic values, and share prices حجم فایل :: ۹۶۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۵۸ تعداد صفحات انگلیسی ::۲۹ قیمت : ۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان […]

توضیحات بیشتر ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ترجمه ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

عنوان موضوع فارسی::ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP) عنوان موضوع انگلیسی::NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process حجم فایل :: ۲۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۱۳ تعداد صفحات انگلیسی ::۶ قیمت : ۴۹۰۰ تو مان زمان ارسال همزمان با […]

توضیحات بیشتر ترجمه ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

عنوان موضوع فارسی :: حسابداری صنعتی عنوان موضوع انگلیسی ::cost accounting حجم فایل :: ۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۳ تعداد صفحات انگلیسی ::۳ قیمت : ۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به همراه ترجمه […]

توضیحات بیشتر ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

ترجمه حسابرسی بر مبنای خطر

عنوان موضوع فارسی::حسابرسی بر مبنای خطر عنوان موضوع انگلیسی::Risk-Based  Auditing حجم فایل :: ۴۱۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته  حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی ::  Word تعداد صفحات فارسی ::۹ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ قیمت : ۶۰۰۰ تو مان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله به همراه ترجمه […]

توضیحات بیشتر ترجمه حسابرسی بر مبنای خطر