پایا ن نامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

نام پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی گروه روان شناسی حجم :  ۳۴۴ کیلوبایت دسته بندی : رشته روانشناسی فرمت : WORD صفحات :۱۲۵ قیمت : رایگان رمز فایل: bazar4h.ir منبع […]

توضیحات بیشتر پایا ن نامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

نام پروژه ::بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور دانشگاه پیام نور پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۱۵ قیمت : ۸۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت […]

توضیحات بیشتر بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

نام پایان نامه :: بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی حجم فایل ::۲۰۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۹۰ قیمت : ۶۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول : موضوع تحقیق […]

توضیحات بیشتر بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

نام پروژه ::مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد حجم فایل ::۱۸۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی-علوم تربیتی- روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۴۰ قیمت : ۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول – کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف پژوهش […]

توضیحات بیشتر مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور

نام پایان  نامه  ::بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال ۱۳۸۵ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۵ قیمت : ۶۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول بیان […]

توضیحات بیشتر بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور

پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس برروی دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی

عنوان پایان نامه  ::هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه حجم فایل ::۲۵۰ کیلوبایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۶۰ قیمت : ۳۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول : طرح تحقیق مقدمه  :   […]

توضیحات بیشتر پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس برروی دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی

مقایسه سلامت عمومی دانشجویان با عقاید بالا و پایین

نام پروژه ::مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی — همراه با پرسشنامه حجم فایل ::۱۱۷ کیلوبایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۹۸ قیمت : ۱۴۰۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست […]

توضیحات بیشتر مقایسه سلامت عمومی دانشجویان با عقاید بالا و پایین

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

نام پروژه ::بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس حجم فایل ::۶۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۰۰ قیمت :۱۰۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب چکیده تحقیق                                                                                           ۱ مقدمه                                                              ۳ ۱- فصل اول       […]

توضیحات بیشتر بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

نام پروژه ::بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور درسال ۸۶ حجم فایل ::۲۲۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی و مشاوره فرمت :: Word صفحات ::۶۶ قیمت : ۶۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول کلیات و مقدمه         ۱-۱ مقدمه    ۳ ۱-۲ بیان مسئله    ۴ ۱-۳ اهمیت […]

توضیحات بیشتر بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

نام پروژه :: بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد حجم فایل ::۴۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی –  علوم تربیتی فرمت :: Word صفحات ::۷۳ قیمت : ۶۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول مقدمه کودک آزاری […]

توضیحات بیشتر بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

افسردگی

نام پایان نامه ::افسردگی حجم فایل ::۱۳۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۵۳ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول : چارچوب کلی پژوهش    ۲ ۱-۱مقدمه    ۳ ۲-۱ بیان مسأله پژوهش    ۶ ۳-۱ اهمیت نظری و عملی پژوهش    ۸ ۴-۱ اهداف پژوهش    ۱۰ […]

توضیحات بیشتر افسردگی

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل

نام پروژه ::تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل به شیوه  آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون حجم فایل ::۷۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۴ قیمت :۸۶۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب خلاصه مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت پژوهش متغیرهای […]

توضیحات بیشتر تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل

پایان نامه رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان

نام پروژه ::رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان حجم فایل ::۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۷۳ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسأله اهمیت مسأله اهداف تحقیق مفاهیم ( تعاریف ) سؤالات و فرضیات فصل دوم روش تحقیق جامعه آماری […]

توضیحات بیشتر پایان نامه رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان

پایان نامه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

نام پایان نامه::مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی حجم فایل ::۴۰کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی – علوم تربیتی فرمت :: Word صفحات ::۶۷ قیمت : ۶۲۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول : کلیات    ۵ ۱-۱: مقدمه    ۶ ۲-۱ بیان مسئله    ۸ ۳-۱: هدف تحقیق   […]

توضیحات بیشتر پایان نامه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

پروژه شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

نام پروژه ::شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان حجم فایل ::۶۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۲ قیمت :۶۰۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه بیان مسئله اهمیت موضوع هدف از انجام تحقیق فایده عملی تحقیق ادبیات موضوع تاریخچه […]

توضیحات بیشتر پروژه شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

نام پروژه ::بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور حجم فایل ::۲۱۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۱۷ قیمت : ۸۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول    ۵ بخش اول :    ۶ مقدمه    ۶ تاریخچه گروه بهمن:    ۱۰ بخش دوم:‌ جذب […]

توضیحات بیشتر بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور