مطالب موجود در بخش ترجمه

ترجمه تفاوت بین دانش محض و تجربی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه تفاوت بین دانش محض و تجربی عنوان موضوع انگلیسی: . Of the difference between Pure and Empirical Knowledge حجم فایل ::۵۳ کیلو بایت دسته بندی::  فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات

ترجمه معنای دین اسلام و مذهب تشیع

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::معنای دین اسلام و مذهب تشیع عنوان موضوع انگلیسی:The Meaning of Religion (din)[2] Islam, and Shi’ism حجم فایل ::۳۰ کیلو بایت دسته بندی:: فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی :: جمعا

ترجمه مجموعه ها و n تایی ها

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::مقدمات—مجموعه ها و n تایی ها عنوان موضوع انگلیسی:preliminaries حجم فایل ::۷۵۰ کیلو بایت دسته بندی::  فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۴ تعداد صفحات انگلیسی ::۱۳—— دانلود فایل انگلیسی قیمت

ترجمه حذف جذب فلوراید از محیط های آبی با استفاده از برگ لیمویی مرکبات (لیمو)

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: ترجمه حذف جذب فلوراید از محیط های آبی با استفاده از برگ لیمویی مرکبات (لیمو) عنوان موضوع انگلیسی:adsorptive removal of fiuoride from aquedia using citrus limonum (lemon) leaf حجم فایل :: ۱٫۶۶ کیلو بایت دسته بندی:: ترجمه

ترجمه دستیابی به رشد از طریق توسعه محصول

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: ترجمه دستیابی به رشد از طریق توسعه محصول عنوان موضوع انگلیسی:Achieving growth through product development حجم فایل ::۱٫۹۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی

ترجمه اساس رادیوبیولوژیکی حفاظت پروتوی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: ترجمه بهداشت پرتویی ترجمه اساس رادیوبیولوژیکی حفاظت پروتوی ۲٫۶٫۱ نتایج سلامتی بعد از پرتوگیری کل بدن ناشی از حوادث تشعشعی عنوان موضوع انگلیسی: Radiobiological basis of radiation protection ۲٫۶٫۱٫ Health consequences after total body irradiation from radiation