مطالب موجود در بخش رشته اقتصاد

نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی

نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی

مقاله رایگان اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی ، سهام پتروشیمی  و … اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و بورس درشرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون آزادسازی یارانه ها مواجه

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۸ قیمت : ۱۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده: ۱ سازوکار فعالیت های بیمه ای ۲

تحقیق مفهوم بازار و کارکردهای آن

مفهوم بازار و کارکردهای آن

نام پروژه ::مفهوم بازار و کارکردهای آن حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۳۷ قیمت :۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: تعریف واژه بازار    ۲ بازار در دوران اسلامی    ۲

پایان نامه بورس

بورس

نام پایان نامه :: بورس پایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد–مدیریت صنعتی–حسابداری فرمت :: Word صفحات ::۵۱ قیمت : ۷۸۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مطالب پایان

مقاله در مورد بورس و سهام

بورس

نام پروژه ::بورس و سهام حجم فایل ::۴۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۴۴ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه    ۲ سرمایه گذاری    ۴ سرمایه    ۵ بازار سرمایه  

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی  حجم فایل ::۱۰۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: f Word صفحات ::۱۵۳ قیمت : ۱۲۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان

تحقیق انبار و انبارداری

انبارداری

نام پروژه ::انبار و انبارداری انواع انبارهای کارخانه های صنعتی حجم فایل ::۲۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۳۲ قیمت : ۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله : انواع انبارهای

دانلود مقیاس یا اندازه گرفتن

رشته اقتصاد

نام پروژه ::دانلود فایل مقیاس یا اندازه گرفتن حجم فایل :۲۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۵ قیمت : ۲۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی کوتاه از مقاله: مقیاس یا اندازه گیری

چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری

رشته اقتصاد

نام پروژه ::چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری حجم فایل ::۵۸٫۳ کیلوبایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۵۵ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه:    ۱ تخمین مدل و استنتاج آماری  

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۴۴ قیمت : ۷۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام

اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

رشته اقتصاد

نام پروژه ::اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام حجم فایل ::۳۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۳۴ قیمت : ۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: واژه اصلاحات :   ۱ واژه اصلاحات اقتصادی:  

تخمین مدل و استنتاج آماری

رشته اقتصاد

نام پروژه ::تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی حجم فایل ::۵۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۷ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma 1

رشته اقتصاد

نام پروژه ::معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma1 حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۲۶ قیمت : ۱۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ۱ ـ مقدمه    ۳

پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

رشته اقتصاد

نام پروژه :: ضرورت استاندارد و شرایط آن حجم فایل ::۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۳۷ قیمت : ۳۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ضرورت استاندارد و شرایط آن فهرست

تحقیق جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

رشته اقتصاد

نام پروژه ::جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه حجم فایل ::۳۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۲۰ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت چکیده تحقیق: در نظام

قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادر

نام پروژه ::مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار حجم فایل ::۲۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۵۰ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه قانون تأسیس بورس اوراق