مطالب موجود در بخش مقالات رشته اقتصاد

نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی

نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی

مقاله رایگان اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار سهام خودرویی ، سهام پتروشیمی  و … اثرات افزایش نرخ ارز بر اقتصاد و بورس درشرایطی که کشور با نرخ تورم دو رقمی و از طرفی اجرای قانون آزادسازی یارانه ها مواجه

مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::مقاله مفهوم بیکاری و اشتغال زایی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۸ قیمت : ۱۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده: ۱ سازوکار فعالیت های بیمه ای ۲

تحقیق مفهوم بازار و کارکردهای آن

مفهوم بازار و کارکردهای آن

نام پروژه ::مفهوم بازار و کارکردهای آن حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۳۷ قیمت :۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: تعریف واژه بازار    ۲ بازار در دوران اسلامی    ۲

مقاله در مورد بورس و سهام

بورس

نام پروژه ::بورس و سهام حجم فایل ::۴۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۴۴ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه    ۲ سرمایه گذاری    ۴ سرمایه    ۵ بازار سرمایه  

تحقیق انبار و انبارداری

انبارداری

نام پروژه ::انبار و انبارداری انواع انبارهای کارخانه های صنعتی حجم فایل ::۲۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۳۲ قیمت : ۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله : انواع انبارهای

دانلود مقیاس یا اندازه گرفتن

رشته اقتصاد

نام پروژه ::دانلود فایل مقیاس یا اندازه گرفتن حجم فایل :۲۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۵ قیمت : ۲۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی کوتاه از مقاله: مقیاس یا اندازه گیری

چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری

رشته اقتصاد

نام پروژه ::چگونگی تخمین مدل و استنتاج آماری حجم فایل ::۵۸٫۳ کیلوبایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۵۵ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه:    ۱ تخمین مدل و استنتاج آماری  

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۴۴ قیمت : ۷۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام

اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

رشته اقتصاد

نام پروژه ::اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام حجم فایل ::۳۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۳۴ قیمت : ۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: واژه اصلاحات :   ۱ واژه اصلاحات اقتصادی:  

تخمین مدل و استنتاج آماری

رشته اقتصاد

نام پروژه ::تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی حجم فایل ::۵۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۷ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:

معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma 1

رشته اقتصاد

نام پروژه ::معرفی یک تابع مطلوبیت برای دستیابی به کیفیت Six sigma1 حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۲۶ قیمت : ۱۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ۱ ـ مقدمه    ۳

پروژه ضرورت استاندارد و شرایط آن

رشته اقتصاد

نام پروژه :: ضرورت استاندارد و شرایط آن حجم فایل ::۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۳۷ قیمت : ۳۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: ضرورت استاندارد و شرایط آن فهرست

تحقیق جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه

رشته اقتصاد

نام پروژه ::جهانی شدن بیمه و تاثیر آن بر حق بیمه سرانه حجم فایل ::۳۴ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۲۰ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت چکیده تحقیق: در نظام

قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادر

نام پروژه ::مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار حجم فایل ::۲۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۵۰ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه قانون تأسیس بورس اوراق

تحقیق تکنیکهای تحلیلی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::تکنیکهای تحلیلی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۲۰ قیمت :۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مقاله: کلمه ً تجزیه و تحلیل ً یکی از آن کلمات متداول

پیامد جهانی شدن بازارهای مالی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::پیامدجهانی شدن بازارهای مالی حجم فایل ::۷۸ کیلوبایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۹ قیمت :۹۰۰تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه تعریف کلی جهانی شدن مفهوم جهانی شدن مالی روند جهانی