مطالب موجود در بخش پایان نامه رشته اقتصاد

پایان نامه بورس

بورس

نام پایان نامه :: بورس پایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد–مدیریت صنعتی–حسابداری فرمت :: Word صفحات ::۵۱ قیمت : ۷۸۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مطالب پایان

بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

رشته اقتصاد

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی  حجم فایل ::۱۰۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: f Word صفحات ::۱۵۳ قیمت : ۱۲۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان

بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)بر صنعت بیمه کشور

رشته اقتصاد

نام پروژه ::بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)بر صنعت بیمه کشور حجم فایل ::۴۸۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت :: Word صفحات ::۱۸۰ قیمت : ۹۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست

پروژه تامین اجتماعی، بیمه و حوادث ناشی از کار

پایان نامه سازمان تامین اجتماعی

نام پروژه ::تأمین اجتماعی ، بیمه و حوادث ناشی از کار حجم فایل ::۸۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۹۰ قیمت :۹۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: مقدمه فصل اول ـ