مطالب موجود در بخش مقاله

گردشگری

ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون

فهرست مقدمه:    ۲ گردشگری سلامت ایران در سال میلادی جدید    ۲ اثرات مثبت و منفی گردشگری    ۴ مزایای بالقوه صنعت گردشگری:    ۴ اثرات منفی گردشگری    ۴ تأثیر کلان شهر مذهبی مشهد بر شهرهای کوچک همجوار    ۶ دلایل عدم رغبت مسافران

بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران

پیش بینی زلزله در ایران

نام مقاله :: بررسی نظری امکان پیش بینی زلزله در ایران حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته زمین شناسی فرمت :: pdf صفحات :: قیمت : رایگان منبع : بازارچه تحقیقاتی چکیده: در مقاله حاضر با نگاه به تاریخچه

گزارش کارآموزی حاشیه نشینی در منطقه چهارده محله حصه اصفهان

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام گزارش کارآموزی  ::حاشیه نشینی در منطقه چهارده محله حصه اصفهان برای انجام دادن تکالیف درس کارورزی مددکاری جامعه ای حجم فايل ::کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::79 قيمت

مقاله علمی پژوهشی جهانی شدن و جرم

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::مقاله علمی پژوهشی با عنوان: جهانی شدن و جرم حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت :: Word صفحات ::۱۳ قیمت : ۸۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:

تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت قزوین

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::تعیین ظرفیت تحمل گردشگری منطقه الموت قزوین حجم فايل ::324 کيلو بايت دسته بندي:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::13 قيمت :5800  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:

پهنه‌بندي خطر وقوع زمين‌لغزش در دامنه‌هاي شمالي شاه‌جهان در محيط ArcGIS

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::پهنه‌بندي خطر وقوع زمين‌لغزش در دامنه‌هاي شمالي شاه‌جهان در محيط ArcGIS (مطالعة موردي: حوزة اسطرخي شيروان ) حجم فايل ::کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::15 قيمت :

بررسی نقش مکانی قصرشیرین در توسعه منطقه پس از جنگ تحمیلی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT)

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::بررسی نقش مکانی قصرشیرین در توسعه منطقه پس از جنگ تحمیلی با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) حجم فایل ::۲۳۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات

مقاله ایمن سازی فضاهای مسکونی در برابر بزهکاری با استفاده از اصول پیشگیری جرم با طراحی محیطی

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::ایمن سازی فضاهای مسکونی در برابر بزهکاری با استفاده از اصول پیشگیری جرم با طراحی محیطی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۱۳ قیمت : ۶۰۰۰

مقاله ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون

ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون

نام پروژه ::ارزیابی قابلیتهای گسترش گردشگری روستایی در کازرون حجم فایل ::۱۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۱۸ قیمت :۹۶۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب چکیده

مقاله ریسک سیل و مدیریت سیلاب

ریسک سیل و مدیریت سیلاب

نام پروژه ::ریسک سیل و مدیریت سیلاب حجم فایل ::۴۴۷ کیلو بایت دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی -زمین شناسی-محیط زیست فرمت :: Word صفحات ::۱۴ قیمت : ۸۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

شناسایی ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه سازی در تهران

نام پروژه ::شناسایی ظرفیت‌های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه سازی در تهران حجم فايل :: 37 کيلو بايت دسته بندي:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری فرمت ::  Word صفحات :18 قيمت :9800 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام

بررسی سازمان های فعال در زمینه توانمند سازی زنان در ایران

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::بررسی سازمان های فعال در زمینه توانمند سازی زنان در ایران حجم فایل :: ۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری  فرمت :: Word صفحات ::۲۲ قیمت : ۱۷۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با

مقاله مشارکت و توسعه اجتماعی

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::مشارکت و توسعه اجتماعی حجم فایل :: ۱۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت ::  Word صفحات ::۶ قیمت : ۱۸۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت   مقدمه: مقاله

نگاه خرد و کلان به توسعه اجتماعی

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::نگاه خرد و کلان به توسعه اجتماعی حجم فایل :: ۱۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت ::  Word صفحات ::۶ قیمت :۲۸۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت مقدمه

نسبت توسعه اجتماعی با عدالت اجتماعی

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::نسبت توسعه اجتماعی با عدالت اجتماعی حجم فایل :: ۱۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۵ قیمت : ۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت مقدمه:

ابعاد روش‌شناختی توسعه اجتماعی

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

نام پروژه ::ابعاد روش‌شناختی توسعه اجتماعی(شاخص‌های کمی و کیفی) سطع کارشناسی ارشد حجم فایل :: ۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت ::  Word صفحات ::۷ قیمت : ۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان