مطالب موجود در بخش مقالات ترجمه شده حسابداری

ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی::ترجمه عملگرد کاوشی جهت ایجاد نیمرخی از پیوند دوتایی مدیرت حسابداری با توجیهات عنوان موضوع انگلیسی:An Exploratory Exercise to Establish the Profile of a Double-hybrid Management Accountant with Justifications حجم فایل ::۳۸۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری

ترجمه تخفیف و بخشش ها رشته حسابداری

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تخفیف و بخشش ها عنوان موضوع انگلیسی:Discounts and grants حجم فایل :: کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۴ تعداد صفحات انگلیسی ::۲ قیمت :

ترجمه تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: تجزیه و تحلیل تجربی برای بهینه سازی سهام براساس مدل DEA عنوان موضوع انگلیسی: Empirical Analysis of Portfolio Optimization Based on DEA model حجم فایل ::۳۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word

ترجمه انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: انتخاب سهام DEA در بازار بورس مالزی عنوان موضوع انگلیسی:DEA Portfolio Selection in Malaysian Stock Market حجم فایل :: ۲۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد

ترجمه حسابداری بهره وری بانکداری ترکیه …

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: بهره وری بانکداری ترکیه : دو مرحله سیستم شبکه می باشد . بازده متغیر به مدل مقیاس عنوان موضوع انگلیسی:Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model حجم فایل :: کیلو بایت دسته

ترجمه هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا

ترجمه

عنوان موضوع فارسی:: هزینه بهره وری صنعت بانکداری در کشورهای جنوب شرق اروپا عنوان موضوع انگلیسی:Cost efficiency of the banking industry in the South Eastern European region Christos Staikouras a,∗, Emmanuel Mamatzakis b, Anastasia Koutsomanoli-Filippaki a a Department of Accounting

ترجمه رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی:: رابطه بین کسورات بودجه وورودیهای سرمایه ای:شواهد اقتصادی بیشتر عنوان موضوع انگلیسی::The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence حجم فایل ::۶۴۸  کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت

ترجمه گسب شماره34چیست؟

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی::گسب شماره۳۴چیست؟ عنوان موضوع انگلیسی::WHAT IS GASB 34? حجم فایل ::۲۳  کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی ::  Word تعداد صفحات فارسی ::۱۱ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ قیمت : ۵۹۰۰

ترجمه حسابداری در جامعه الکترونیکی

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی:: گزارش آن لاین (متصل و تحت نظر سیستم مرکزی): حسابداری در جامعه الکترونیکی سن جاکال هوفر و جیم هَسلِم مدرسه تجارت مالی و حسابداری دانشگاه دُوندی، دُوندی، انگلستان عنوان موضوع انگلیسی::GUEST EDITORIAL Online reporting: accounting in cybersociety

ترجمه تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی:: حسابداری و منفعت عمومی دین نو مدرسه بازگانی هاسکاین، دانشگاه کالگری، کالگری، کانادا و مدرسه بازرگانی اسکولیک، دانشگاه یورک، تورنتو، کانادا عنوان موضوع انگلیسی:: Editorial Accounting research and the public interest Dean Neu Haskayne School of Business,

ترجمه حقایق در مورد گسب

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی:: حقایق در مورد گسب عنوان موضوع انگلیسی::gasb حجم فایل :: ۱۹۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf تعداد صفحات فارسی ::۱۸ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ صفحه دوستونه

ترجمه مقاله راهنمای شغلی-مدیریت تولید

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی::راهنمای شغلی-مدیریت تولید عنوان موضوع انگلیسی::Career Guide – Production Management حجم فایل :: ۱۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۵ تعداد صفحات انگلیسی ::۵

ترجمه مقاله ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی:: ریسک سود مازاد، ارزش‌های ذاتی و قیمت‌های سهام عنوان موضوع انگلیسی::Residual income risk, intrinsic values, and share prices حجم فایل :: ۹۶۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی :: Word فرمت صفحات انگلیسی :: pdf

ترجمه ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP)

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی::ارزیابی NIMSAD از فرایند یکپارچه منطقی (RUP) عنوان موضوع انگلیسی::NIMSAD Evaluation of the Rational Unified Process حجم فایل :: ۲۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات

ترجمه مقاله حسابداری صنعتی

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی :: حسابداری صنعتی عنوان موضوع انگلیسی ::cost accounting حجم فایل :: ۱۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی :: Word تعداد صفحات فارسی ::۳ تعداد صفحات انگلیسی ::۳ قیمت

ترجمه حسابرسی بر مبنای خطر

ترجمه حسابداری

عنوان موضوع فارسی::حسابرسی بر مبنای خطر عنوان موضوع انگلیسی::Risk-Based  Auditing حجم فایل :: ۴۱۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته  حسابداری فرمت صفحات فارسی ::  Word فرمت صفحات انگلیسی ::  Word تعداد صفحات فارسی ::۹ تعداد صفحات انگلیسی ::۷ قیمت :