مطالب موجود در بخش پایان نامه های رشته روانشناسی

پایا ن نامه رایگان بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی

روانشناسی۱

نام پایان نامه : بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی ۱۲-۷ ساله در شهرستان سراوان پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی گروه روان شناسی حجم :  ۳۴۴ کیلوبایت دسته بندی

بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور

روانشناسی۱

نام پروژه ::بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور دانشگاه پیام نور پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی

بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی

روانشناسی۱

نام پایان نامه :: بررسی شیوع اختلالات روانی در بیماران کلیوی شهرستان نیشابور پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی حجم فایل ::۲۰۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۹۰ قیمت :

مقایسه بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

نام پروژه ::مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد حجم فایل ::۱۸۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم اجتماعی-علوم تربیتی- روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۴۰ قیمت : ۳۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور

روانشناسی۱

نام پایان  نامه  ::بررسی سلامت روانی کارکنان دانشگاههای هنر و پیام نور نیشابور در سال ۱۳۸۵ پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۵

پایان نامه هنجاریابی پرسشنامه افسردگی ماریا کواس برروی دانش آموزان دختر وپسر مقطع راهنمایی

هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال ۸۴ ـ ۸۳

عنوان پایان نامه  ::هنجار یابی پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس بر روی کلیه دانش آموزان دختر و پسر  مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه حجم فایل ::۲۵۰ کیلوبایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۶۰ قیمت : ۳۹۰۰ تومان

مقایسه سلامت عمومی دانشجویان با عقاید بالا و پایین

روانشناسی۱

نام پروژه ::مقایسه سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان دارای عقاید مذهبی بالا با دانشجویان دارای عقاید مذهبی پایین جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی — همراه با پرسشنامه حجم فایل ::۱۱۷ کیلوبایت دسته بندی:: رشته روانشناسی

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس

بررسي رابطه  منبع كنترل (دروني- بروني) با عزت نفس

نام پروژه ::بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس حجم فایل ::۶۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۰۰ قیمت :۱۰۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب چکیده تحقیق                                                                                           ۱ مقدمه

بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور

بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور

نام پروژه ::بررسي سلامت رواني كاركنان بهزيستي شهر نيشابور درسال 86 حجم فايل ::221کيلو بايت دسته بندي:: رشته روانشناسي و مشاوره فرمت :: Word صفحات ::66 قيمت : 6000 تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول

بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف

كودك آزاري

نام پروژه :: بررسی شیوع کودک آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز ترک خود معرف شهر یزد حجم فایل ::۴۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی –  علوم تربیتی فرمت :: Word صفحات ::۷۳ قیمت :

افسردگی

افسردگی

نام پایان نامه ::افسردگی حجم فایل ::۱۳۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۵۳ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول : چارچوب کلی پژوهش    ۲ ۱-۱مقدمه    ۳ ۲-۱

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل

مهارتهاي زندگي بر سلامت

نام پروژه ::تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل به شیوه  آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون حجم فایل ::۷۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۴ قیمت :۸۶۰۰ تومان زمان ارسال

پایان نامه رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان

رضايت شغلي بخش فرهنگ اصفهان

نام پروژه ::رضایت شغلی بخش فرهنگ اصفهان حجم فایل ::۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۷۳ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب فصل اول مقدمه بیان مسأله اهمیت مسأله

پایان نامه مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی

کودکان تیز هوش

نام پایان نامه::مقایسه کودکان تیز هوش از نظر شخصیت با کودکان عادی حجم فایل ::۴۰کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی – علوم تربیتی فرمت :: Word صفحات ::۶۷ قیمت : ۶۲۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب

پروژه شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان

خشونت نسبت به زنان

نام پروژه ::شناخت پیدا کردن نسبت به نگرش مردان در مورد خشونت نسبت به زنان حجم فایل ::۶۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۸۲ قیمت :۶۰۰۰  تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب:

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور

ravan

نام پروژه ::بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی در کارشناسان مرکز بهمن موتور حجم فایل ::۲۱۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته روانشناسی فرمت :: Word صفحات ::۱۱۷ قیمت : ۸۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل