مطالب موجود در بخش پایان نامه های رشته مدیریت

پایان نامه چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری

عنوان ::پایان نامه بررسی چگونگی ارزیابی مالی طرحهای نوسازی شهری با تاکید بر طرح نوسازی مرکز شهر مشهد پایان نامه کارشناسی ارشد حجم فایل ::۷٫۹۲  کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت بازرگانی با گرایش مدیریت مالی فرمت ::  pdf صفحات

پایان نامه بررسی تأثیر اجرای مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان بر کیفیت روابط مشتری و سودآوری بانک

پایان نامه مدیریت بازاریابی

نام پایان نامه :: بررسی تأثیر اجرای مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان بر کیفیت روابط مشتری و سودآوری بانک (مطالعه موردی: بانک ملت شهر… ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  گرایش: بازاریابی حجم فایل ::۹۰۵ کیلو بایت دسته

پایان نامه بورس

بورس

نام پایان نامه :: بورس پایان نامه کاردانی در رشته مدیریت صنعتی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد–مدیریت صنعتی–حسابداری فرمت :: Word صفحات ::۵۱ قیمت : ۷۸۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت بخشی از مطالب پایان

ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

رشته مدیریت

نام پروژه :: ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق و راههای کاهش آن حجم فایل ::۷۴۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت :: Word صفحات ::۸۹ قیمت : ۱۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان

بررسی صورتهای مالی در تصمیم گیری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان

مدیریت صنعتی

نام پروژه ::بررسی صورتهای مالی در تصمیم گیری مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان… ارائه شده در دانشکده فنی مهندسی – گروه مدیریت صنعتی (کارشناسی) حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی -حسابداری فرمت :: Word صفحات

پایان نامه سازمان تامین اجتماعی

پایان نامه سازمان تامین اجتماعی

نام پروژه ::سازمان تأمین اجتماعی دانشکده فنی مهندسی – گروه مدیریت صنعتی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت :: Word صفحات ::۱۱۶ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با

پایان نامه بررسی تأثیراستقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بررضایت مشتریان

رشته مدیریت

نام پروژه ::بررسی تأثیراستقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع بررضایت مشتریان شهرستان بافق حجم فایل ::۲۱۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته  مدیریت دولتی فرمت :: Word صفحات ::۱۴۵ قیمت : ۱۸۵۰۰ تومان زمان ارسال فایل  همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب

بررسی تاثیر مدیریت صحیح درکارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و تاثیر آن بر عملکرد پرسنل

مدیریت صنعتی

عنوان پایان نامه ::بررسی تاثیر مدیریت صحیح درکارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و تاثیر آن بر عملکرد پرسنل پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی حجم فایل ::۶۰۱ کیلوبایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت :: Word صفحات ::۷۵ قیمت : ۱۵۹۰۰

پایان نامه ارزشیابی کارکنان تامین اجتماعی

ارزشیابی کارکنان تأمین اجتماعی

نام پایان نامه ::ارزشیابی کارکنان تأمین اجتماعی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی گروه مدیرت صنعتی حجم فایل ::۳۴۳ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت :: Word صفحات ::۸۰ قیمت : ۱۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام

پایان نامه آشنایی با ERP

آشنایی با ERP

نام پروژه ::آشنایی با ERP پایان نامه جهت گرفتن کارشناسی حجم فایل ::۱۴۲ کیلوبایت دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی فرمت :: Word صفحات ::۵۲ قیمت : ۶۴۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب چکیده :    ۱ مقدمه

تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

نام پروژه ::تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) پایان نامه کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول حجم فایل :: ۱٫۵۱ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت

پروژه استانداردهای ISO

نام پروژه ::استانداردهای ISO پروژه مربوط به درس کنترل کیفیت آماری حجم فایل ::۸۳۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت – حسابداری فرمت :: Word صفحات ::۹۹ قیمت : ۴۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب مقدمه

پایان نامه تدوین استراتژی شرکت گاز استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

نام پایان نامه  ::پایان نامه برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی- استراتژیک تدوین استراتژی شرکت گاز استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) حجم فایل ::۷۵۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت اجرایی

اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی

نام پروژه ::اصول مدیریت و رهبری نیروی انسانی در نیروی هوایی حجم فایل :: ۳۶ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت   فرمت ::  Word صفحات ::۶۰ قیمت : ۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب اصول

مدیریت انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری

مديريت  انگيزش در سازمانها

نام پروژه ::مدیریت  انگیزش در سازمانها و اهمیت آن در جهت ارتقای بهره وری حجم فایل :: ۵۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت ::  Word صفحات ::۶۹ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست

پایان نامه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

نام پروژه ::سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حجم فایل :: ۵۹ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت ::  Word صفحات ::۷۷ قیمت : ۵۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: