مطالب موجود در بخش پایان نامه های رشته تربیت بدنی

پایان نامه مدیریت سازمانهای ورزشی

پايان نامه مديريت سازمانهاي ورزشي

نام پایان نامه:: مدیریت سازمانهای ورزشی حجم فایل ::۵۹۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فرمت :: Word صفحات ::۱۵۱ قیمت :فقط  ۸۹۰۰  تو مان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول :

تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

نقش ورزش در سلامتی قلب1

نام پایان نامه  ::تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی حجم فایل ::۸٫۷۷۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته علوم  ورزشی و تربیت بدنی فرمت ::  Word

تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

نام پایان نامه  ::تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی حجم فایل ::۳٫۴۲۶ کیلوبایت دسته بندی:: رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی فرمت ::  Word صفحات

پایان نامه تأثیر فشار روانی مسابقه بر غلظت کورتیزول،تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال

نام پروژه ::تأثیرفشار روانی مسابقه برغلظت کورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی وضربان قلب مربیان برنده و بازنده لیگ برتر فوتبال حجم فایل ::۳۴۲ کیلو بایت دسته بندی:: رشته تربیت بدنی فرمت :: Word صفحات ::۱۰۰ قیمت : ۴۵۰۰ تومان زمان ارسال

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار

نام پروژه ::بررسی تاثیر ورزش برسلامت روان در زنان دانشجوی ورزشکار وغیرورزشکار حجم فایل ::۳۰۵ کیلو بایت دسته بندی:: رشته تربیت بدنی و ورزش فرمت ::  Word صفحات ::۶۳ قیمت : ۶۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست