پایان نامه آشنایی با ERP

نام پروژه ::آشنایی با ERP

پایان نامه جهت گرفتن کارشناسیآشنایی با ERP
حجم فایل ::۱۴۲ کیلوبایت
دسته بندی:: رشته مدیریت صنعتی
فرمت :: Word
صفحات ::۵۲

قیمت : ۶۴۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

6400 تومان – خرید

فهرست مطالب

چکیده :    ۱
مقدمه :‌    ۲
فصـل اول
ERP
۱-۱- تعریف ERP :    ۴
۱-۲- نقش سیستمهای اطلاعاتی در موسسات تولیدی و صنعتی :‌    ۵
۱-۳- سیر تکامل سیستمهای اطلاعاتی :    ۵
۱-۳-۱- سیستمهای Batch  در کامپیوترهای مرکزی :    ۵
۱-۳-۲-  سیستمهای OnLine در کامپیوترهای سازمانی(تک کاربره) :‌    ۵
۱-۳-۳- تفکیک DATA ازبرنامه ها وراه اندازی مراکز سرویس داده :‌    ۶
۱-۳-۴- راه اندازی مراکز سرویس برنامه :    ۷
۱-۳-۵- سیستمهای اطلاعاتی  :‌    ۸
۱-۴- جایگاه ERP در لایه های نرم افزاری وسیستمهای اطلاعاتی :    ۹
فصـل دوم
تاریخچه و سیر تکاملی سیستمهای ERP
۲-۱- تاریخچه و سیر تکاملی سیستمهای ERP :    ۱۱
۲-۲- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۶۰ :    ۱۱
۲-۳- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۷۰  :    ۱۱
۲-۴- سیستمهای اطلاعاتی دهه۸۰ MRPII  :    ۱۲
۲-۵- سیستمهای اطلاعاتی دهه ۹۰  MRPIII  و ERP :    ۱۴
فصـل سوم
آشنایی کامل با ERP
۳-۱- آشنایی کامل با ERP :    ۱۷
۳-۲- منافع حاصل ازپیاده سازی ERP :    ۱۸
۳-۳- مهندسی مجدد سازمان (BPR) :    ۱۹
۳-۴- ERP  چگونه می تواند کسب و کار یک شرکت را بهبود بخشد؟    ۲۳
۳-۵- دلایل‌ به ‌کارگیری(‌ERP)  :    ۲۳
۳-۵-۱- یکپارچه‌سازی‌ داده‌ها :    ۲۳
۳-۵-۲- استانداردکردن‌ فرایندهای‌ تولیدی :    ۲۴
۳-۵- ۳- استانداردکردن‌ اطلاعات‌ منابع‌ انسانیERP :    ۲۴
۳-۶-ERP  و رضایت کاربران :    ۲۴
۳-۷- یک پروژه ERP چقدر زمان می برد؟    ۲۵
۳-۸-ERP   چه مشکلی را از کسب و کار من حل می کند؟    ۲۶
۳-۹- هزینه واقعی ERP چقدر است؟    ۲۷
۳-۱۰- چه زمانی نتیجه(ERP)مشخص می شود و این نتیجه در چه مقیاسی خواهد بود؟    ۲۷
۳-۱۱- هزینه های پنهان ERP :    ۲۷
۳-۱۱-۱-آموزش    ۲۷
۳-۱۱-۲- یکپارچه سازی و آزمایش:    ۲۸
۳-۱۱-۳- تبدیل داده ها :    ۲۸
۳-۱۱-۴-تجزیه و تحلیل داده ها:    ۲۸
۳-۱۱-۵- حدود کاری مشاوران:    ۲۹
۳-۱۱-۶- بکارگیری بهترین و کارآمدترین افراد:    ۲۹
۳-۱۱-۷- تیم پیاده سازی هرگز از کار باز نمی ایستد:    ۲۹
۳-۱۱-۸-  صبور بودن در انتظار برای  بازگشت سرمایه:    ۲۹
۳-۱۱-۹-  نزول پس  ازشروع بکار ERP :    ۳۰
فصـل چهارم
روشهای پیاده سازی ERP
۴-۱- روشهای پیاده سازی ERP :    ۳۲
۴-۱-۱- انفجار بزرگ :    ۳۲
۴-۱-۲- راهبرد انتخاب آزاد :    ۳۲
۴-۱-۳- جهش سریع  :    ۳۳
۴-۲-  ERPچگونه با تجارت الکترونیکی هماهنگ می شود؟    ۳۳
۴-۳- رهنمودهای کلی جهت اقدامات عملی :    ۳۴
۴-۴- پیکربندی نرم افزارERP :‌    ۳۴
۴-۵- اجزای نرم افزار ERP :‌    ۳۵
۴-۵-۱- توزیع‌ و فروش‌:    ۳۵
۴-۵-۲- برنامه‌ریزی‌ تولید :    ۳۶
۴-۵-۳- تهیه‌ و تدارک‌ مواد :    ۳۷
۴-۵-۴- مدیریت‌ سازمان‌ و منابع‌ انسانی:    ۳۸
۴-۵-۵- برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ تجاری:    ۳۸
۴-۶- مراحل انتخاب، تهیه و پیاده سازی ERP در سازمان :    ۳۹
۴-۶- ۱-  نیاز سنجی :    ۳۹
۴-۶-۲-  انتخاب نرم افزار و شرکت مولد با توجه به    ۳۹
۴-۶-۳-  مهندسی مجدد، کارکردها و اطلاعات سازمانی در جهت    ۳۹
۴-۶-۴-  تنظیم و ساخت نرم افزار    ۳۹
۴-۶-۵-  نصب و بهره برداری    ۴۰
۴-۷- مراحل پیاده سازی ERP به قرار زیر می باشد:    ۴۰
۴-۸- آشنائی با ارائه کننده گان ERP درجهان :    ۴۰
۴-۹- آشنایی با ارائه کنندگان ERP  درایران :    ۴۱
نتیجه‌گیری    ۴۲
منابع و مآخذ :‌    ۴۳

چکیده :
از آنجائیکه محیط کسب وکار عصر اطلاعات فعلی رقابت شدیدی را در اخذ اطلاعات و دانش ایجاد نموده است ،ضرورت دارد سیستم ها ی اطلاعاتی سازمانها  تا حد ممکن پیوستگی خود را حفظ کند وچنانچه بخواهند از هم جدا و به صورت جزیره های اطلاعاتی مستقل کار کنند اطلاعات مطلوبی از آنها نمیتوان استخراج کرد.
بسیاری از متخصصان ITبر این عقیده اند که تنها بخشی از اطلاعات سازمان در فرآیند های تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد، و بسیاری از آنها به علت فقدان متخصصان فن همچنان بی استفاده باقی می ماند .
مانند گازهای ذیقیمتی که به علت فقدان امکانات با بی توجهی تصمیم گیران سالها بر سر چاههای نفت سوزانده میشوند . بنابر این هر ابزاری ازIT که بتواند به سازمانها در جهت ممانعت از به هدر رفتن ارزشمند ترین منبع آن کمک نماید ، ودر عین حال سازمان را در جهت حرکت از حالت وظیفه گرائی سنتی به سمت فرایند گرائی یاری کند میتواند در بهبود روشهاو افزایش بهره وری منابع سازمان موثر واقع شود .
فناوری اطلاعات(IT) ومهندسی مجدد فرایندهای عملیاتی (BPR) دو ابزار حیاتی در جهت توسعه کیفی و کمی سازمانها برای گردآوری وبهره وری اصولی از منابع اطلاعاتی است .
راه حلهایERP  در حال حاضر مناسبترین بستر و ابزار در هر دو جهت فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایندها است.

پرداخت با تمام کارتهای عضو شتاب .. دریافت فایل بلافاصله بعد از پرداخت

6400 تومان – خرید