پروژه نرم افزار عملی Flash 5

عنوان ::پروژه نرم افزار عملی Flash 5
حجم فایل :: ۵۰۹ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته کامپیوتر
فرمت :: Word
صفحات ::۴۲
قیمت : ۱۹۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

فهرست مطالب:
پروژه نرم افزار عملی Flash 5

فصل اول       :    آشنائی با برنامه Flash
فصل دوم        :    ابزارهای رنگ
فصل سوم      :    ترسیم و نقاشی
فصل چهارم     :    اصول وپایه ها
فصل پنجم      :   Shape Tweening
فصل ششم     : Motion Tweening
فصل هفتم     :    Library & Symbol
فصل هشتم    :   Text  در Flash‌
فصل نهم        :  Bitmap  ها در Flash
فصل دهم       :   کلید ها
فصل یازدهم   :   Movie Clip
فصل دوازدهم :   برنامه نویسی در Flash
فصل سیزدهم :   صدا در Flash
فصل چهاردهم : ارتباط با دیگر برنامه ها


(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : دریافت فایل بلافاصله بعد از خرید)

 

1900 تومان – پرداخت