ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

نام پروژه :: ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق و راههای کاهش آن حجم فایل ::۷۴۰ کیلو بایت دسته بندی:: رشته مدیریت فرمت :: Word صفحات ::۸۹ قیمت : ۱۲۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول :    ۶ مقدمه و کلیات    ۶ ۱-۱-    مقدمه […]

توضیحات بیشتر ارزیابی استرس شغلی کارکنان برخی ازواحدهای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران