تخمین مدل و استنتاج آماری

نام پروژه ::تخمین مدل و استنتاج آماری بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی حجم فایل ::۵۸ کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۷ قیمت : ۱۵۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: تخمین مدل و استنتاج آماری    ۱ بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی    ۱ آزمون […]

توضیحات بیشتر تخمین مدل و استنتاج آماری