مقاله ای در مورد شرکت دلDELL

سر فصل های مقاله دل :(اطلاعاتی در مورد شرکت دلDELL) ● «دل» در یک نگاه (DELL CORPORATION) شركت دل ● تاریخچه ● چشم‌انداز و ماموریت ● حوزه فعالیت ● ویژگیها پنج اصل ساده مدل مستقیم دل عبارت است از: ● مدل مستقیم (direct model) «دل» یک انقلاب در مدیریت زنجیره تامین ● فرهنگ و ارزشهای […]

توضیحات بیشتر مقاله ای در مورد شرکت دلDELL