بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی

نام پروژه ::بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته اقتصاد فرمت ::  Word صفحات ::۱۴۴ قیمت : ۷۹۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: فصل اول : نوآوریهای ابزاری ۱-۱ )مقدمه: (۱-۲ ابزارهای مالی نوین در […]

توضیحات بیشتر بررسی انواع ابزارهای مالی در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه های مردمی و رشد اقتصادی