مقاله ایمن سازی فضاهای مسکونی در برابر بزهکاری با استفاده از اصول پیشگیری جرم با طراحی محیطی

نام پروژه ::ایمن سازی فضاهای مسکونی در برابر بزهکاری با استفاده از اصول پیشگیری جرم با طراحی محیطی حجم فایل ::کیلو بایت دسته بندی:: رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی فرمت :: Word صفحات ::۱۳ قیمت : ۶۰۰۰ تومان زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت فهرست مطالب: چکیده تحت تأثیر دگرگونی های اقتصادی، […]

توضيحات بيشتر مقاله ایمن سازی فضاهای مسکونی در برابر بزهکاری با استفاده از اصول پیشگیری جرم با طراحی محیطی