پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته c

برنامه سازی پیشرفته (C)

عنوان پاورپوینت:  ::برنامه سازی پیشرفته C درس ۴ واحدی جهت دانشگاه پیام نور ۴۰ ساعت (۲۰ جلسه ۲ ساعته در سایت یا (۱+۱) ساعته در کلاس و سایت. توصیه می شود که کلاس در سایت کامپیوتر بر گزار شود, در غیر این صورت پیشنهاد می شود قسمت اول هر جلسه در کلاس و قسمت دوم […]

توضیحات بیشتر پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته c